• Mit adhat számodra a Biblia?

  “Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény,…

 • Ne a múlton tűnődjetek!

  “Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézsaiás könyve 43,18-19)…

 • Értékes vagyok?

  “…Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem a szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” (Péter első levele 1,18-19) Talán tapasztalhattuk, hogy a dolgok árát nem a valódi értéke…

 • Isten igazsága szabadságot ad

  “Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy a lányát…

 • Hétindító Igei gondolatok – Életünk útja

  “Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.”  (János evangéliuma 14,6) Születésünkkel elindulunk az élet különleges, kihívásokkal teli útján. Vannak saját útjaink,…

 • Hétindító Igei gondolatok – Álarcaink

  “Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő…

 • Hétindító Igei gondolatok – Isten szíve

  “Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Példabeszédek 4,23) Az emberi élet törékeny, sokszor telepszik ránk a magány, az elesettség, gyengeség, kiszolgáltatottság érzése. Olykor égető üresség emészti…

 • Hétindító Igei gondolatok – Istenkép

  “Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát…

 • Hétindító Igei gondolatok – Szeretetnyelv

  „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.” (János első levele 3, 18)Könnyelműen kimondott szavak súlytalan világában élünk, sokan sokfélét beszélünk. Meggondolatlan ígéreteink halnak el nap mint nap, mert nem…

 • Hétindító Igei gondolatok – Első lépés

  “Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Máté evangéliuma 7,12)” Mindannyiunknak vannak elvárásaink embertársaink felé. Képzeletünk megálmodja az…