• A karácsonyi csendben békesség lakik

  A karácsonyi csendben békesség lakik „Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint.” (Lukács evangéliuma 2:42) Mindannyiunk családjában léteznek kialakult ünnepi szokások: vannak közöttük jó és rossz gyakorlatok egyaránt. Vajon…

 • Karácsony hívása

  „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács evangéliuma 2,10-11) Sokszor fogadjuk kiábrándultan a világból…

 • Advent valósága

  „Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róma 8, 19)Életünket folyamatos várakozásban töltjük el: a gyermekek várják a felnőttkor látszólagos szabadságát, az aktív éveikben dolgozók várják a nyugdíjas éveket, a szerelmes…

 • Hogyan várod Krisztus visszajövetelét?

  „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha…

 • Mit adhat számodra a Biblia?

  “Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény,…

 • Ne a múlton tűnődjetek!

  “Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézsaiás könyve 43,18-19)…

 • Értékes vagyok?

  “…Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem a szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” (Péter első levele 1,18-19) Talán tapasztalhattuk, hogy a dolgok árát nem a valódi értéke…

 • Isten igazsága szabadságot ad

  “Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy a lányát…

 • Hétindító Igei gondolatok – Életünk útja

  “Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.”  (János evangéliuma 14,6) Születésünkkel elindulunk az élet különleges, kihívásokkal teli útján. Vannak saját útjaink,…

 • Hétindító Igei gondolatok – Álarcaink

  “Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő…

Betű méret
Háttér eltávolítása