Tiszántúli Egyházkerület: ifjúsági alkalom | jelentkezés |

Jelentkezni az alábbi linken lehet:

https://goo.gl/forms/4w9eDUCh4WLeEg5E3

További információ:

Kiss János:
telefon: 06/20 775 8371
e-mail: janos.06kis@gmail.com

Év végi alkalmak gyülekezetünkben - 2018/2019

"Mert láttuk az ő csillagát.... és eljöttünk, hogy imádjuk őt."   Máté evangéliuma 2:2b

Minden testvért, érdeklődőt szeretettel várunk ez évi alkalmainkra (is)!

December 25. (kedd): karácsony első napja
10.00 – Istentisztelet (bakonszegi testvérekkel)
17.00 – Istentisztelet, vendégszolgálatot végez: Gáspár Botond, teológus

2018. december 16. - Fodor Benjámin bemutatása

Közel 3 év telt el a legutóbbi gyermekbemutatás óta, így nagy örömmel fogadtuk gyülekezetünk legifjabb tagját, Benjámint, akit szülei, Fodor Antal és Valika hoztak el első alkalommal az imaházba, hogy Isten áldását kérjék életére. 

Az igei szolgálatot és az áldáskérést Kiss János, helyi lelkipásztor végezte.

A szülők örömében a közel és távol élő rokonok is osztozni tudtak.
Köszöntések hangzottak el a nagyszülők, a bibliakörös gyerekek illetve a gyülekezet részéről.

Isten áldása legyen az immár négytagú Fodor családon!

Adventi esték a Makk Kálmán moziban - 2018 decemberében

December hónap vasárnap délutánjain ismét benépesülhet városunk főtere, hiszen 16 órától kezdődően adventi (zenés) esték színhelye lesz.
Kiss János lelkipásztorunk december 9-én, advent második vasárnapján fog igét hirdetni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lelki wellness hétvége - 2018. november 16-18

2018. szeptember 29. - Tornyi Blanka és Fejszés Dániel menyegzője

A hit mellett a zene szeretete volt az, ami elősegítette, hogy Blanka és Dániel találkozzanak egymással és a mai napon összekössék életüket.

Veres János, Debrecen-Árpád téri református egyházközség lelkésze végezte az igehirdetés szolgálatát, ebben a gyülekezetben dolgozik kántorként az ifjú férj. Veres testvér bátorító üzenetét követte az ifjú pár fogadalomtétele, majd Kiss János, helyi lelkipásztor kérte Isten áldását Blanka és Dániel életére.

2018. szeptember 23. - Hálaadó nap Berettyóújfaluban

2018. szeptember 09. - Hálaadónap és megemlékezés a 125 éves bakonszegi misszióról

2018. szeptember 1. - Hatos Zsuzsanna és Kapás Róbert menyegzője

Rendhagyó módon, egy keresztyén társkereső oldalon - Eliézer- ismerkedett meg egymással Robi és Zsuzsi. Kitartó várakozásukat Isten megjutalmazta és a nagy távolság ellenére egymáshoz vezette őket. 

Menyegzőjükre Szentegyházán (Románia) 2018. szeptember 1-én került sor.
Az igehirdetést Kiss János testvér, míg az áldáskérést Szabó Szilárd, szentegyházi lelkipásztor végezte. 
A vacsorának a Hargita Keresztény Tábor adott helyet.
Az ifjú pár örömében több berettyóújfalui testvér, rokon személyesen is osztozni tudott.

Isten áldása legyen közös életükön! 

2018. július 21. - Koszorús Nóra és Jakab János Ádám menyegzője

Isten kegyelméből gyülekezetünk két tagja - Koszorús Nóra és Jakab János Ádám - köthette össze az életét ezen a meleg, nyári délutánon.
Igét hirdetett Kiss János testvér, a fogadalomtétel és áldáskérés szolgálatát Papp Dániel, gyülekezetünk korábbi lelkipásztora végezte. 

Isten áldását kívánjuk az ifjú pár közös életére!

Oldalak