Mit adhat számodra a Biblia?

„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.” (Zsidókhoz írt levél 4,12-13)

Gyakran kaptam ezt a választ, amikor arra biztattam embereket, hogy a Bibliát Isten szavaként olvassák: „a Bibliát is emberek írták”. Azok, akik nyitott és őszinte szívvel lapozzák az élet könyvének oldalait, minden kérdésükre megtalálják a választ.

Péter apostol úgy fogalmaz a második levelének első fejezetében: „Mindenekelőtt tudnotok kell, az írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.” Magam is sokat gondolkoztam megtérésem előtt, hogy Isten miért így jelentette ki magát. A Bibliát olvasva viszont ráébredtem arra, hogy számunkra, akik a földi élet korlátozottságába vagyunk bezárva, csak úgy válhatott érthetővé az üzenet, hogy saját nyelvünkön, hozzánk hasonló hús-vér emberek közvetítésével kaptuk meg. Jézus beteljesítette az ószövetségi próféciákat, és a földi létének minden pillanatában tanította és cselekedte Isten üzenetét. Ő maga lett élő könyvvé számunkra, Benne jelentette ki magát a Teremtő: Jézusban érthetővé és láthatóvá lett az Isten.

A Biblia az embert is a maga valóságában mutatja be: elismeri az értékeit, de nem takargatja az árnyoldalát sem. Szereplőinek élete tiszta tükröt tart elénk, amelyben megláthatjuk saját erényeinket, de világosságra kerül a bűnös természetünk sötétsége is.

Légy bátor, gyere, és nézz a tükörbe! Engedd, hogy az élő ige hatással legyen rád, hadd járja át a szíved mélységeit! Mindenki vágyik az őszinteségre, de manapság pont az igazság által kapott biztonság veszett el: Isten szava által ezt kaphatod vissza.

Olvasd először a négy evangéliumot, ahol Krisztus élettörténetén keresztül megértheted, hogy mennyire szeret téged az Isten! Felismerheted, hogy csak a bűn választhat el tőle, rácsodálkozhatsz arra is, hogy az Alkotó nem tőled várta a megoldást, hanem Jézus kereszthalála által ezt is magára vállalta. Az Isten igéje szívedet átjárva világosságra hozhatja a lelki hiányaid forrását, kitisztíthatja a be nem gyógyult sebeid, erőt adhat a jövőre, szabadságot az Istenhitre. Megismerheted azt a győztes Urat, aki feltámadásával legyőzött mindent, ami valaha is szomorúságod forrása lehet. A Biblia üzenete az Isten meghívója, amelyet Jézus hozott el.

Fogadd el, és ismerd meg az örökkévalóság Urát, aki vár téged!

Kiss János

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Betű méret
Háttér eltávolítása