Áhítat

Hétindító Igei gondolatok – Életünk útja

„Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.”  (János evangéliuma 14,6)

Bővebben

Hétindító Igei gondolatok – Álarcaink

„Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és

Bővebben

Hétindító Igei gondolatok – Isten szíve

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Példabeszédek 4,23) Az emberi élet törékeny, sokszor telepszik ránk a

Bővebben

Hétindító Igei gondolatok – Istenkép

„Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő

Bővebben

Hétindító Igei gondolatok – Szeretetnyelv

„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.” (János első levele 3, 18)Könnyelműen kimondott szavak súlytalan világában

Bővebben

Hétindító Igei gondolatok – Első lépés

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Máté

Bővebben
Betű méret
Háttér eltávolítása