Áhítat

Hétindító Igei gondolatok – Istenkép

“Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő

Bővebben

Hétindító Igei gondolatok – Szeretetnyelv

„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.” (János első levele 3, 18)Könnyelműen kimondott szavak súlytalan világában

Bővebben

Hétindító Igei gondolatok – Első lépés

“Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Máté

Bővebben