Zentai László (1963- 1977)

1940-ben született Pesterzsébeten, munkás családban. 1954-ben tért meg Cserepka János evangélizálására és merítkezett be általa 1955-ben. Bekapcsolódott a gyülekezeti munkába és elhívást kapott lelkipásztori szolgálatra. Érettségi után 1959-63-ig a Baptista Teológia hallgatója volt. 1963-ban a berettyóújfalui gyülekezet meghívásának tett eleget, augusztus elsején vette át a munkát. A gyülekezetnek ekkor 113 tagja volt. A vezetőség tagjai: Mészáros Lajos nyugalmazott lelkipásztor, Lisztes Sándor gyülekezeti vén, Török Sándor, Török Lajos, Tóth Sándor, Koszorús Lajos, Móga Imre. Mivel lelkipásztorlakás nem volt, a kis imaházban lévő irodát rendezték be a testvérek ideiglenesen. November 10-én volt a beiktatás. Az avató bizottság elnöke Békefi Pál teológiai tanár volt. 1964 tavaszán lebontották az Eötvös u. 2 sz. alatti elavult épületet.

1965-66-ban a gyülekezet és körzet felépítette a lelkipásztorlakást. 1967 decemberben megtartották a gyülekezet fennállásának 90 éves évfordulóját. Szebeni Olivér volt az előadó.

Sok bontás, építkezés, tatarozás volt ezekben az esztendőkben. Az Eötvös utca részre kerítés készült, miután a gondnok lakás lebontásra került. A Madách utcai részen szép vaskerítés épült. 1977 tavaszán elkészült a kisterem, ami az imaházat és a szolgálati lakást köti össze. Berettyóújfalu városiasodott, ehhez gyülekezetünk is igazodott. Az építkezések között folyt a lelki munka is, ha nem is olyan lendülettel, mint évtizedekkel azelőtt. A lelkipásztor a helyi gyülekezet mellett a körzetet is látogatta.

A hét gyülekezet és az öt szórvány gyülekezet komoly munkát adott. Segítő munkások a helyi megbízottak, valamint Mészáros Lajos nyugalmazott lelkipásztor és Magyari László, amíg őt be nem iktatták a magyarhomorogi gyülekezet lelkipásztori tisztségébe. De az elhalálozások, az elköltözések és a kevés szaporodás miatt, a gyülekezet és körzet taglétszáma folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, bár az újfalui gyülekezet létszáma már évek óta 70 fő körül maradt.

1977-ben a vezetőség tagjai: Zentai László lelkipásztor. Mészáros Lajos nyugalmazott lelkipásztor, Török Lajos, Kocsi József, Koszorús István és Lisztes Tibor testvérek. A vezetőség tagjai közül kerültek ki az igehirdetők és az imaóra vezetők. A gyermekbibliakört Zentai Lászlóné vezette. Az ifjúsági bibliaórákat a lelkipásztor és felesége tartották. Ez év tavaszán határozta el a körzetgyűlés, hogy a missziós élet élénkítése céljából minden hónap utolsó vasárnapján körzeti csendes napot tart.

1977. augusztus 21-én ünnepelte gyülekezetünk 100 éves évfordulóját.

Szombat este és vasárnap délelőtt Mészáros Kálmán alelnök hirdette az igét, vasárnap délután pedig történelmi áttekintést adott a magyarországi misszióról. Ezután Hajnal József kerületi elnök igét hirdetett. A gyülekezet történetét a helyi lelkipásztor olvasta fel. Az imaház építésének 50. évfordulójáról szóló megemlékezést Koszorús István elöljáró, az énekkar és a zenekarok történetét Lisztes Tibor karmester-elöljáró ismertette. A helyi énekkar nagyszerűen felkészült és a rákoscsabai énekesekkel együtt gyönyörű énekekkel dicsérte az Urat. Ifj. Ráduly Emil segítségével elkészült a történelmi kiállítás. A nagy létszámú ünnepi gyülekezet együtt ebédelt, ilyen módon is élvezve az újfaluiak vendégszeretetét.