Tanfolyam Berettyóújfaluban

Az Úr kegyelméből 1933. január 16-23 között a nagyszámú testvériségnek bőséges áldásban, volt része Berettyóújfaluban, ahová a Tiszántúl több körzetéből egybe gyűltek, hogy részt vegyenek az egy hétig tartott ismeretterjesztő tanfolyamon, amelyet több igehirdető felkérésére Mészáros Lajos lelkipásztor szervezett meg. A tanfolyamon előadók voltak: Kolozs József (Karcag), Kovács Imre (Biharugra), Mészáros Lajos (Berettyóújfalu) és Dobos Gyula (Budapest). Az előadási anyag nehezen elérhető Bibliarészek, beszédszerkesztés, a Biblia átnézete, magyar nyelvtan, felölelte nagy vonásokban mindazt, amire az igehirdetőnek, imaóra vezetőnek, vasárnapi iskolai tanítónak és gyülekezeti megbízottaknak főképpen szükségük van. A megkívánt ismeretek birtokában nagyobb rendelkezésre állott csekély idő természetesen nem lehetett elég arra, hogy a résztvevők sokat elsajátítsanak, de azt megtanulták, hogy keveset tudnak és gyülekezeti, sőt közösségi érdek, hogy ismereteiket szorgalmas tanulmányozással gyarapítsák. A hét egyes napjain hétfőtől péntekig evangélizáló esték voltak, amelyeket állandóan nagyszámú hallgatóság látogatott.

Ez alkalommal a tanfolyami előadókon kívül szolgáltak még Isten igéjével Juhász Tivadar (Hajdúböszörmény), ki a bibliai földrajzból is tartott egy órát, Dobner Béla (Álmosd), Molnár Ferenc (Tiszagyulaháza), Kun Lajos (Bihartorda) és Varga József (Derecske) vendégprédikátorok, valamint Gergely Miklós és Patkás Gábor szeminaristák is.

A tanfolyamon 25 községből 63-an vettek részt. Volt, aki kerékpáron 156 km-t tett meg, hogy tudásszomját kielégítse. Az evangélizációs estéken szavalatok, ének és zeneszámok, továbbá egyes vendég testvérek igeszólásai is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az estéken mintegy négy órán áttartott előadásokon sok örömben volt részük a hallgatóknak.

Pénteken a berettyóújfalui gyülekezet tagjainak bevonásával, Kolozs testvér vezetésével tanulságos eszmecsere folyt arról, hogy a fegyelmezési jog és kötelesség gyakorlásának egyes eseteiben milyen magatartás volna követendő. A tanfolyam és az evangélizálás, mint felejthetetlen lelki élmény mély nyomot hagyott hátra, növelte a testvéri közösség és egymásra utaltság érzetét s azt az óhajt váltotta ki, hogy hasonló összejöveteleket minél gyakrabban tartanánk. A vendégprédikátorok pár estén át felváltva, a közeli Szentpéterszeg és Berettyószentmárton községben is tartottak evangélizáló előadásokat. Az Úr adja, hogy minden egyes léleknek, aki ezen összejövetelen részt vett, hasznára váljon.