Szlovák Tibor (1978-1984)

Szlovák Tibor végzős teológusként került Berettyóújfaluba. Beiktatása 1979. április 22-én történt. Megjelenése és szolgálata tiszteletet váltott ki a hallgatóságból. Előtte, mint telógus is járt itt, ezért volt alkalmunk megismerni.

Szolgálati ideje alatt lett felújítva és átrendezve az imaház nagyterme. A szószék oldalra került és az énekkar egy csoportba a szemközti oldalra. Álmennyezet lett beépítve és lambériával lettek burkolva az oldalfalak az ablak magasságáig.  Új ablakok lettek beépítve. A lambéria felszerelésében nagy segítségünkre volt a kiskőrösi testvériség, mely gyülekezetben nevelkedett Szlovák testvér. Még egy nevezetes dátum tartozik ez időszakhoz. 1983. február 13-án bresbiter és diakónus avatás volt gyülekezetünkben. A berettyóújfalui gyülekezet Lisztes Tibort presbiterré, Koszorús Istvánt és Szatmári Istvánt diakónussá, valamint a biharkeresztesi gyülekezetből Harsányi Tibort presbiterré avatta. Ezen az alkalmon vendégként jelen volt dr. Fazekas László, a diakónus bizottság akkori elnöke.

A szolgálatok területén az előkészítés és szervezettség volt a jellemző. Az énekkar sokszor elkísérte Szlovák testvért, amikor meghívottként szolgált más gyülekezetekben. Így mehettünk el szülővárosába, Kiskőrösre is egy alkalommal. A nálunk töltött idő alatt született Dóra és Viktor, akikkel immár együtt mentek tovább a gyulai gyülekezet meghívásának engedve.

1984. június15-én volt Szlovák Tibor testvér búcsú istentisztelete.