Novák Antal (1828-1877)

Novák Antal a pesti szabómester az 1860-as évektől összeköttetésbe került id. Rottmayer Jánossal, aki baptista vallásos iratokat adott neki és megismertette a baptista tanokkal. Novák Antal megtért, és jelentősen előmozdította a kezdeti baptista missziót. Mikor a kedvezőtlen gazdasági viszonyok miatt a mesterségéből megélni nem tudott, bibliaárusítással kezdett foglalkozni. Egyre nagyobb arányú bibliaeladása feltűnt a Brit- és Külföldi Bibliatársulat budapesti főügynöksége üzletében, és bibliaterjesztő ügynökként alkalmazták.

Buzgón vitte a Bibliát, főleg a Tiszántúl városaiba és falvaiba. De nemcsak kötelességszerűen árusította, hanem az útjain őt elkísérő nejével együtt lelkesen hirdette is a biblia alaptanításait. Novákék evangélizálása révén a protestáns egyházak tespedésébe belefáradt hívők sok helyen vallásos összejöveteleket tartottak, imádkoztak, énekeltek, olvasták a bibliát és magyarázták, ami ébredést támasztott.

Kutatások szerint már 1869-ben járt a baptista misszió szolgálatában, Berettyóújfaluban. Ekkor még Novák Antal nem volt alámerítve. 1872-ben újabb két hónapot töltött ebben a községben. Később gondoskodott arról, hogy a rendszeres bibliatanulmányozókkal foglalkozzon valaki. A Nagyszalontáról származó Lajos Jánosra bízta azt. Így szereztek tudomást a nagyszalontaiak is Novák Antalról és munkájáról.

Sok fáradság, örökös utazás volt a sorsa, de elérte, hogy az általa árusított bibliát, érdeklődéssel olvasta az Alföld népe. 1877. december 17-én, valószínűleg Nagydisznódon (Heltau) hunyt el. Meyer Henrik ezt jegyzi be az anyakönyvbe: „hazament”.