Molnár János (1898- 1902)

Molnár János testvért 1894-ben választotta meg a hajdúböszörményi gyülekezet igehirdetőnek. Ettől kezdve nem csak helyben, hanem a gyülekezet állomásain is a vidéket járva vitte az örömhírt. Megfontolt tanácsaival hozzájárult ahhoz, hogy létrejöjjön a hőn óhajtott szövetség. Molnár János a hajdúböszörményi gyülekezet anyagi ügyeinek támogatásából is bőkezűen kivette a részét. Az elsők között ajánlotta vagyonának tizedét az imaház építésére. 1896 szeptemberében Molnár testvért téli munkássá választotta meg a gyülekezet. Ez azt jelentette, hogy novembertől áprilisig a misszióállomásokon hirdette az igét, nagy eredményekkel.

1898. március 8-án Berettyóújfaluban gyűlés volt, amelyen négy részre osztották Balogh Lajos testvér munkaterületét:

  • Hajdúböszörmény és környéke Balogh Lajos keze alatt maradt.
  • Karcag és környéke, ahol Balogh Márton / Balogh Lajos testvére / lett a lelkimunkás.
  • Debrecen és környéke, Szűcs Imre vezetésével lett önállósítva.
  • Berettyóújfalu és környéke: Molnár János pásztorsága alá került (Berettyóújfalu, Bakonszeg, Földes, Furta, Zsáka, Berettyószentmárton, Biharkeresztes, Derecske, Konyár) kilenc állomással.

Még javában tartott a berettyóújfalui konferencia, amikor Diósgyőrből levél érkezett a konferenciához, amelynek tartalma az volt, hogy tudomásuk szerint választás lesz Molnár János és Varga Sándor között, mely szerint az egyik Diósgyőrbe, a másik Berettyóújfaluba lesz kirendelve. Ők azt kérik, hogy amelyiket Berettyóújfalu nem választja, azt ők –bármelyik legyen az-, szeretettel fogadják elöljárójuknak. A konferencia a berettyóújfalui testvérekkel egyetértésben Molnár János testvért javasolta a berettyóújfalui gyülekezet elöljárójának, akit a gyülekezet tagsága örömmel fogadott.

Balogh testvér saját meggyőződését a következőkben mondta el: „Molnár János nagy hűséget tanúsított az Úr ügye és a gyülekezet iránt, kivált mióta téli munkásnak meg lett választva. Azért állandó munkásnak a berettyóújfalui gyülekezetnek melegen ajánlom. Annak ellenére teszem ezt – mondotta Balogh testvér - hogy nagy sajnálatomra őt a hajdúböszörményi gyülekezetből, mint egy hű munkást nélkülöznünk kell. „

1900 októberétől Molnár János egy hat hónapos iskolán vett részt, amely Debrecenben volt megtartva Balogh Lajos vezetésével. Prédikátorrá avatása 1900. augusztus 19-én vasárnap délelőtt történt Berettyóújfaluban. Az avatóbizottság elnöke Balogh Lajos testvér volt Hajdúböszörményből. Az avató bizottság tagjai: Kozma Imre Biharpüspökiből, Soós István Békésről, Végh Mihály Ujlétáról és Lisztes Mihály Berettyóújfaluból. Molnár János testvér otthonát elhagyva fogadta el azt a helyet, amelyet az Úr számára kijelölt. Így lett a korábban cselédeket tartó Molnár János gazdából a Mindenható Isten háztartásának cselédje.

A szolgáknak parancsolóból – gazdaságát elhagyni tudó - mindenki szolgája, a berettyóújfalui gyülekezet első prédikátora.