Misszióúton a hajdúböszörményi fúvószenekar

1933. február 18-án reggel gyalog indultak Berettyóújfaluba. Itt egy család szeretettel látta vendégül őket, majd az imaház előtt működésbe hozták hangszereiket, élve a szabadtér minden lehetőségével. Szegedi bácsi akkorákat ütött a nagydobra, hogy a környékbeli fákról elszálltak a verebek, de annál inkább oda gyűltek az emberek. Az imaházba csak nehezen fértek el a zeneszóra összegyűlt hallgatók. Mészáros Lajos és Juhász Tivadar a megváltásról és annak jelentőségéről szóltak, hirdetve a Krisztus által kapott bűnbocsánatot. Másnap a vasárnap délelőttöt Berettyóújfaluban töltötték, délután azonban átgyalogoltak Berettyószentmártonba, ahol egy családi ház udvarába fújták meg a kürtöket, nem kis eredménnyel. Sokan voltak kíváncsiak a rezes vendégek látogatásának céljára. Erről Mészáros Lajos és Juhász Tivadar adtak számot a hallgatóknak, hirdetve Isten mindenki iránt gyakorolt szeretetét. Este visszagyalogoltak Berettyóújfaluba, ahol már zsúfolásig megtelt imaház várta őket. A szűnni nem akaró érdeklődés miatt csaknem éjfélig tartottak a vallástevő ajkak bizonyságtételeit tarkító zenei előadások. A rövidre szabott éjszaka után újra megvirradt és folytatták tervbe vett útjukat, Mezősas fele.