Lukács János (1994-2003)

1994. május 15-én történt Lukács János testvér szolgálatba való beiktatása. Az ünnepi alkalmon szolgált Vágó István derecskei lelkipásztor mint ügyintéző, Pető András testvér, kerületi elnök és Győri Kornél testvér, egyházunk akkori főtitkára. Fülep Sándor testvér hivatalosan ezen a napon vonult nyugdíjba.

Lukács testvér első szolgálatai közt hangzott el, hogy nagy kihívásnak tekinti a berettyóújfalui gyülekezetben való szolgálatot. Azóta már tudjuk, hogy a miénknél sokkal nagyobb gyülekezetekben is otthonosan mozog. Mégis igaza volt, mert nagy munka kellős közepébe került, ami a szolgálati lakás építésének elkezdése volt. Először kellett volna említeni a lelki házat, de mint tudjuk az is épült és épül, dicsőség érte az Úrnak. A földi hajlék átadására készülve sok kitartó munkára és segítő testvérek összefogására volt szükség. Hála az Úrnak, ez idő alatt nem szenvedett kárt a lelki ház. A gyülekezet létszáma kezdett növekedni a megtérőkkel és az ideköltözőkkel is. Több család, vagy későbbi testvér teljesen hitetlen háttérből tért meg és tapasztalták meg az Úr Jézus szabadító hatalmát. Ez serkentőleg hatott a gyülekezet régi tagjaira is. Elkezdett kicsi lenni a kisterem. A hétköznapi alkalmakat is immár a nagy teremben tartjuk. Jelenleg van három imacsoport, akik heti gyakorisággal együtt viszik az Úr elé a gyülekezet életét. Eljött az az idő, hogy vasárnap az imaóra kezdésre mindenki jelen van.

2001 decemberében Lukács testvért másodjára választották meg a Tiszántúli Missziókerület elnökévé.