Kornya Mihály (1887-1893)

Ebben az időszakban Kornya Mihály töltötte be az elöljárói szolgálatot. Felvétel, kizárás, jelenlétében történt. A bemerítéseket Ő végezte. Természetesen rajta kívül többen megfordultak Újfaluban. Pl. Tóth Mihály Nagyszalontáról. Kornya testvér Szalontáról járt ide. Lánglelkű „paraszt apostol”, kitűnő szónok. Nagyszalontán 1873-ban ismerkedett meg Novák Antallal több Bibliát tanulmányozó társával együtt. 1875-ben merítkezett be Gyulán a Körösbe, Meyer Henrik által. 1877. november 11-én Tóth Mihállyal és Balogh Lászlóval együtt diakónussá avatták Nagyszalontán. 1878 pünkösdjén indult első misszióútjára lovaskocsival Biharugrára, majd Berettyóújfalu, Derecske, Földes, Zsáka, Darvas, Komádi és Zsadány voltak a következő állomások. 1881. júniusában, Kornya Mihályt és Tóth Mihályt vénné avatták, ettől kezdve Kornya saját maga vette fel, merítette be az új tagokat és szervezte meg az új gyülekezeteket. 1894-ig Kornya Mihály végezte a bemerítés szolgálatát egész Kelet-Magyarországon. Több mint 11000 embert merített be és alakította meg az új gyülekezeteket.

Csopják Attila a következőket írta Konyárról: „Csodálatos ember volt Kornya testvér. Írni, olvasni nem tudott tökéletesen, mert kevés iskolát járt, hanem olyan szónoki képességről tett bizonyságot, amelyet tanult lelkészek is megkívánnának. Emellett bátor, buzgó, szorgalmas, minden akadályon áttörő férfiúnak bizonyult. Ez a magas, nyúlánk termetű, sovány ember folyton járt városból faluba, faluból városba és mindenütt szívekbe ható szavakkal hirdette az evangéliumot. Sűrű és gyakori megtérés támadt működése nyomában. Komoly ember volt, de gazdag, humorral rendelkezett, s míg mély szavai könnyekre fakasztották hallgatóit, más szavai megvigasztalták őket.”  Sok üldözésen ment keresztül, de ezek a szenvedések nem tántorították el. 1917-ben halt meg 72 esztendős korában. 6 alkalommal végzett Újfaluban bemerítést.