Fülep Sándor (1990-1994)

„Én, mint világi ifjú 18 évesen hallottam meg a hívó szót és merítkeztem be, 20 éves koromban pedig jelentkeztem a teológiára. Miért? Akkor a pártállam idején olyan szigorítások voltak, hogy csak lelkészi vagy igehirdetői igazolvánnyal rendelkezők hirdethették az igét. Vágytam a szolgálatra, hogy az Úr Jézust hirdessem és 1957-óta, mint lelkipásztor, 1994-től, mint nyugdíjas lelkipásztor szolgálok.”

  • 1989-ben hívta meg a berettyóújfalui körzet lelkipásztorának Fülep Sándort, aki 1989-től- 1990-ig a Tiszántúli Missziókerület titkára volt.
  • 1990. június 17-én Fülep Sándor lelkipásztor testvér beiktatása történt. Szolgáltak: Szlovák Tibor és Szilágyi Sándor lelkipásztorok. Ekkor körzetünkhöz tartozott Csökmő és Darvas öt fővel.
  • 1990. október 20-án Mészáros Lajos nyugalmazott lelkipásztor temetése volt. 33 évig volt gyülekezetünk aktív lelkipásztora. A közösségünk eddig eltelt 125 évéből, 60 évet töltött Újfaluban, több mint két emberöltőn át meghatározva gyülekezetünk lelkiéletét.
  • 1992. május 12-én lelkipásztor találkozó volt Újfaluban, 15 lelkipásztor részvételével.
  • 1992-ben Zsáka és Gáborján megszűnt, mint körzeti állomás. 1993. november 26-tól Csökmő és Darvas visszakerült az Okányi körzethez.

Fülep testvér szolgálata alatt volt a városunkban a telefon és a gázprogram. Ekkor történt a központi fűtés bevezetése az imaházba, kisterembe, szolgálati lakásba.

Szolgálati idejéhez fűződik eseményként az új lelkészlakás építési terveinek elkészítése. Kövesdi Lajos debreceni mérnök testvér tervei közül választották ki a legmegfelelőbbet. A kiválasztásban az elöljáró testvérek és a városunk építési főmérnöke is segített. A lakás már a következő lelkipásztor ideje alatt épült fel. Fülep Sándor testvér nyugdíjba vonulása után, Berettyóújfaluban telepedett le. A beteglátogatásban és vigasztalásban tevékenykedik mindmáig az igeszolgálatok mellett. Fülep testvér hat alkalommal végzett bemerítést gyülekezetünkben.