Lelkipásztorunk búcsúztatása - 2017.07.23.

Papp Dániel testvér 2005 szeptembere óta pásztorolja gyülekezetünket. Elérkezett az a nap, amikor Isten (és a nyíregyházi testvérek) hívásának engedve igent mondott a felkérésre, így 2017 augusztusától ott folytatja lelkipásztori szolgálatát.

A búcsúztató liturgikusa Dr. Pafkó Tamás, a debreceni Trinity baptista gyülekezet pásztora volt, aki vállalta azt a megbízást is, hogy gyülekezetünk ügyintéző lelkipásztora legyen.
Az igehirdetés szolgálatát Komáromi Tibor testvér (Hajdúszoboszló) végezte.

Alapige: Korinthusbeliekhez írt első levél 3. része

- Isten eszközei lehetünk szolgálataink közben, bárhol is vagyunk, ha váltunk, ha maradunk. Növekedést adó Istenünk van. Ő munkálkodik, Ő a lényeg.
- Krisztus az alapja a gyülekezetnek, a tagok munkálkodnak. Nem mindegy, hogy erre az alapra mit építenek(ünk): aranyat, ezüstöt vagy fát, szénát, pozdorját.
- Széna: emberi bölcselkedéssel szolgálni, saját erőből. Mindez értéktelen.
- Arany: azt tenni, amire az Úr megbíz, azzal az erővel, azzal a lelkülettel, ami az övé.
- Amit ránk bízott az Úr, azt használjuk, forgassuk, ne csak őrizgessük! Merjünk vállalkozni, ne csak tartogassuk azt!
- Visszatekintve mi volt arany? Min volt ott az Isten pecsétje?
- Mi volt széna? Egy-egy időszak, ami felejtésre méltó, de tanulhatunk belőle.
- Az óember előtörve rombol. De Isten kegyelmes, az ő útja az elengedés és a megbocsátás.

„Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra a te utadat, bízz benne, hogy ő munkálkodik!”  Zsoltárok 37: 4-5

Búcsúztak lelkipásztorunktól (és családjától) a gyülekezetbeli szolgatársai, a bibliakörös gyermekek,a női kör, az ifjúság, és a környékbeli szolgatársak is. Személyes élmények, emlékek, bátorító bibliaversek szőtték át a köszöntők szavait.

Az alkalmat Papp Dániel búcsúgondolatai zárták.

Papp Dániel testvér szolgálatba történő ünnepélyes beiktatására 2017. július 30-án, 15 órakor kerül sor Nyíregyházán.
Isten áldása kísérje további szolgálatát is!

Képek: