Lelki Wellness hétvége 2014 - beszámoló

Címkék: 

Harmadik alkalommal rendezhette meg gyülekezetünk ezt az előadássorozatot a Járási Hivatal Fráter László termében. Ismét érdekes témákban hallhattak beszámolókat, élettörténeteket a megjelentek: házasság, média-korszellem-felgyorsult világ kontra elcsendesedés-Isten, illetve rabok számoltak be arról, hogy életüket hogyan változtatta meg Isten. A szombati előadásra a környező településekről is érkeztek érdeklődők. 
Isten áldását tapasztalhattuk ezalatt a pár nap alatt is, dicsőség neki ezért!

 

2014. november 20. (csütörtök):

Dr. Varga György – Átformálni vagy formálódni?

 Az előadó az Érdligeti baptista gyülekezet lelkipásztora, Érdről érkezett. Feleségével,  Anikóval 27 éve élnek boldog házasságban, 4 gyermeket nevelnek.
  Előadásának rövid vázlata: - Mindkét félnek van egy elképzelése a jó házasságról: minden feleség meg van győződve  arról, hogy a férj az ő elképzelése szerint teszi a dolgokat, akkor a házasságuk jó lesz, és  fordítva. Minden nehézség abból fakad, hogy ez a két elképzelés nem egyezik, nem ugyanaz.  Sok házasság egy folyamatos küzdelemről szól, amelyben az egyik fél meg akarja győzni a  másikat a maga igazáról. - Éppen ezért, szükségünk van egy fölöttünk álló elképzelésre. Ez mindenki számára  elérhető: „Amit te gondolsz, az az, amit Isten gondol?” - A „küzdőfelek” lehetnek: hangos veszekedők, illetve csendben morgolódók. - A házasságot Isten tervezte. Az Ő gondolata volt az, hogy „nem jó az embernek egyedül  lenni”.  - Házasság: szövetségkötés (ragaszkodás); azt jelenti, hogy minden mással szemben  (emberrel, dologgal) a férfi és a nő egymást választja. Ragaszkodnak egymáshoz, megnyílnak  egymás felé és olyan mélységben ismerik meg egymást („mezítelenek voltak, de nem  szégyellték”), ahogy egyetlen más kapcsolatban sem. Nem kell jelmezeket viselni, szerepeket  játszani egymás előtt. Ebben a kapcsolatban az lehetek, aki vagyok és a másik nem fog  otthagyni. „Úgy, ahogy vagy szeretlek!” „Ott leszek melletted a nehézségekben!” - A házasság: teljes ember, teljes elköteleződése a teljes/egész életre. - Azért olyan nehéz a házasság, mert egy férfi és egy nő van egymás mellett, akik alapvetően  különböznek egymástól. Isten tudatosan teremtette őket ilyen különbözőnek, hogy szükségük  legyen egymásra.  - A férfi olyan, mint egy harcos. Ébredés után azon gondolkodik, hogy ma milyen harcot/okat  kell megvívnia, „fegyvereit” összekészítve elmegy a „csatába”. A nap végén elfáradva, már  semmit sem akar tenni, csak pihenni. - A nő társnak lett teremtve. Ébredés után azon gondolkodik, hogy hol a társa? Aki már  elment a „csatában”. Egész nap arra vár hogy megérkezzen és beszélhessenek, rendeltetését  betöltse, társa lehessen a férjének. - Feleségek: egy fáradt harcos jön haza, adj időt neki! Férjek: van még egy feladatod, az, hogy  a feleséged szükségeit is betöltsed! - A férfiak fociról, munkáról, autókról, vagyis a dolgokról szeretnek beszélgetni, míg a nők az  érzéseikről. - A férfiak megoldani szeretik a konfliktusokat. A nők beszélni szeretnek róla (akkor is, ha  nincs megoldás). - Egy férfinek az áll a legjobban, ha ő férfi. Egy nő akkor „virágzik ki”, ha megélheti a női  szerepét. - Isten férfivá és nővé teremtett bennünket. Egyedinek alkotott minden embert. Egyszeri és  megismételhetetlenek vagyunk. Egy csodálatos Alkotónak a csodálatos, egyedi alkotásai  vagyunk! Azok vagyunk, akinek a Isten teremtett bennünket! Csodálatosak, de NEM  tökéletesek!! - Sok pár a házasságkötés után eszmél rá, váratlanul, hogy a korábbi összhang nincs meg  és egyre több dologban gondolkoznak különbözőképpen. Ha valaki ezt felismeri két  dolgot tehet: elnyomja magában, ezáltal csendes áldozat lesz vagy fellázad, vagyis kilép/  kimenekül a házasságból (válás vagy egy házasságon kívüli kapcsolatot tart fenn vagy valami  vállalkozásba kezd, olyan szórakozást keres, ami miatt nem kell otthon lennie). Mi a megoldás ilyen helyzetben? A válasz: bázisugrás! A bázisugrók viadukt hídról, rádiótoronyról, felhőkarcoló tetejéről (egy kis ejtőernyővel a  hátukon) ugranak le. Ahhoz, hogy valaki bázisugró legyen, meg kell hoznia egy döntést,  mégpedig azt, hogy leugrik.  - Az ember életében is vannak ilyen helyzetek, amikor a megszokottat hátrahagyva, bele  kell „ugrani” az ismeretlenbe. Ilyen a házasság is. Naponta átlépni a saját korlátainkat és  beleugrani a másik (férj/feleség) világába (gondolataiba, érzelemibe). De ehhez el kell ismerni  azt, hogy vannak korlátaink, illetve azt, hogy nem biztos, hogy mindent én tudok a legjobban,  mindenben nekem van igazam és minden csak úgy lehet, ahogy én jónak látom. Minden  egyes nap! El kell ismeri, hogy a mi meglátásainkon túl is van igazság. A feleségemnek/ férjemnek is lehet igaza. Ezáltal felfedezem, hogy a másik tapasztalatai, adottságai engem  gazdagítanak. Lehetőségem van arra, hogy meghívjam a másikat az én világomba, és ezáltal a  másik beléphet az én világomba, jobban megismerhet, a motivációmat, érzelmeimet, stb.... Az  ilyen házasság minden nap izgalmas, nem „fárad el” és a „legjobb évek még hátra vannak.” - Felfedezni azt, amit még nem találtunk meg a házasságban. Felfedezni és nem farikcsálni. - Mindehhez bátorság, odaszánás, erő kell! De „Az Úr az én Uram ad nekem erőt! Olyanná  teszi a lábamat, mint a szarvasé és magaslatokon enged járni engem!”  - Isteni magaslatokon akarsz járni? Szánd magad oda, Isten tud alakítani, alkalmassá és  képessé tesz, az erőt is őadja! - Kinek kell ugrania először? „Mindig nekem!” Ne várjuk azt, hogy majd a másik! - Ne az én, ne a feleségem/férjem akarata legyen meg, hanem az Istené!    

2014. november 21. (péntek):

Merényi Zoltán – A világ hatásai vagy Isten igéje?

  Az előadónk az angyalföldi baptista gyülekezet pásztora, a Magyar Baptista Egyház  hivatalos honlapjának főszerkesztője. Előadásának rövid vázlata: - Mi határozza meg a gondolkodásunkat? „Világ” - iskolában tanultak (evolúció), családból  hozott értékek, kultúra (média hatása), kortársak gondolkodása és Isten. Melyik az erősebb? - Materializmus (anyagelvűség): egyedüli valóság az, amit meg tudok kézzel fogni, látok,  szagolok. Tagadja a szellem, a lélek létezését. Az „itt” és a „most” a fontos.  A filmek, a reklámok arra bíztatnak, ne gondolkodj a jövőn, élj a mának. Rohanj, kezd el élni  (ne légy átlagos, szerezz élményeket, az az értékes ember, aki megvalósítja önmagát), nehogy  lemaradj. Időszűkében vagyunk, állandó rohanásban élünk, kapcsolataink felszínessé válnak,  mindehová oda akarunk érni, de mindenről lemaradunk.  Birtokolj, vásárolj, de ha nincs pénzed, nem gond, vegyél fel hitelt és tudsz vásárolni! A  tárgyak teszik értékessé az embert e szerint a gondolkozás szerint. A külső hatások próbálják  átprogramozni az agyunkat, gondolkozásunkat! A Biblia azt mondja, hogy a testünk mellett van Lelkünk/szellemünk is. A test elbomol, de a  Lélek örökké él. Akkor leszel boldog, ha a kincseid nem a fizikai tárgyaidban vannak, azok  csak kacatok. A mennybe gyűjts kincseket! De ha a földi dolgok lefoglalnak, nem tudsz a  mennyeiekkel foglalkozni. A legfontosabb a lelked üdvössége!!  - Individualizmus: a mai ember önző. Az életed célja, hogy önmagad légy! Valósítsd meg  a vágyaidat, terveidet! A cél az „én”, nem a közösség, az emberi kapcsolatok. A mai világ  az önzést értékké emelte. Karrierista, törtető, szingli légy, ne gondolkozz családalapításban.  Használj ki mindenkit, lényeg, hogy neked jó legyen! A Biblia azt mondja, hogy Jézus a példa. Megüresítette magát, alázatban szolgált mások felé,  Önmagát adta halálba. Ezt kell követni. „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus!”  Abban van az élet, amikor lemondok az álmaimról, vágyaimról és engedem, hogy Isten  használjon, ő vezessen. A szeretet azt jelenti, hogy magam fölé emelem a másikat, azon  dolgozom, hogy a másiknak jó legyen. Ez egy szolgáló élet, ez egy boldog élet.  A mai világban hiánycikk a szeretet. Ettől szenved a világ.  - Relativizmus: nincs igazság, minden tudás viszonylagos, minden ismeretünk töredékes.  Pl. nincs olyan orvos, aki mindenhez értene. Nem tudunk kijelentést tenni az igazságról, így  előtérbe kerülnek az érzelmek. Megkérdőjeleződik, hogy a rossz valóban rossz, a jó valóban  jó. Elmosódnak a határok. E világnézet szerint a legfontosabb érték a tolerancia, mindenkit el  kell fogadni, olyannak amilyen (vallást, szexuális hovatartozást illetően is). A Biblia azt mondja, hogy az igazság változatlan. Isten megismerhető, a világot is  megismerhetjük. Isten szent, Ő nem változik, a Biblia szava ma is igaz és belőle megtudhatjuk  mi a jó és mi a rossz. - Média hatása: a mai generáció a számítógépek, tabletek, mp3, mobiltelefon világába nő fel.  Függést okoznak ezek az eszközök. Elidegeníti ez a világ az embereket egymástól. Időrabló  szerkezetek. Hasznosak is tudnak lenni (pl. egyetemi jegyzetek elérése, kapcsolattartás). Meg  kell tanulni tudatos médiahasználókká lenni. Céltudatosan használni a telefont, internetet. A Biblia azt mondja, hogy legyünk céltudatosak. Azt a kevés időt, amink van, hasznos  dolgokba fektessük bele. A mai világ ereje, sodrása óriási. Tudatos életet kell élni,  szembemenni az árral. Megtérésre van szükséged ahhoz, hogy a gondolkodásmódod megváltozzon/helyreálljon. A  gyülekezetekbe a világ a világi gondolkodásmód miatt jön be, nem a gitáron, dobon keresztül.  Bizonyos dolgokból változni/megtérni kell, Isten tudja ezeket megmutatni az életünkbe. Hogyan lehet kiszakadni ebből a rohanó világból? Igénye van az embereknek arra, hogy elcsendesedjen, megpihenen. Fel kell ismerni a csend,  csendesség jelentőségét. Szüksége van a lelkünknek az Istennel való beszélgetésre. Elvonulni  egy csendes helyre, telefont, laptopot nem vinni, csak Isten igéjét; lelassítani, elvonulni,  imádkozni, böjtölni, keresni Isten akaratát az életünkre. Csak Isten és én.   

 

2014. november 22. (szombat):

Váci börtönmisszió – Szabadon a rácsok mögött!

  Vendégeink Vácról érkeztek, az itt található börtönben végeznek missziós szolgálatot.  Vezetője: Csuka Tamásné Margitka, tiszteletes asszony és Boros Lajos. Szabadult és még börtönbe levő hívő testvérekkel érkeztek, akik énekekkel, tanúságtételekkel  szolgáltak köztünk. János bácsi is elkísérte őket, elmondta, hogyan kapta az elhívást, és idős  kora ellenére lelkesen hirdeti az evangéliumot a raboknak. Csuka Tamásné elmondta, hogy a szabadító szeretet ereje tapasztalható, csodákat élnek  át, foglyok szabadulnak meg bűneiktől. Fényképes beszámolót láthattunk a börtönéletről:  vallási/Bibliakör, más börtönök meglátogatása, országos imanap, bűnmegelőző szolgálat a  gimnáziumokban, családterápiás gondozás, gyülekezetekben végzett vendégszolgálat. „Nekem nincs más dolgom, mint félreállni és engedni, hogy Isten munkálkodjon.” „Bibliát minden kézbe!” A hanganyag letölthető és a bizonyságtételek meghallgathatók. Érdemes! Minden dicsőség Istené legyen, aki ha valakit megszabadít, valóban szabad lesz! Jó az Úr!   

 

2014. november 23. (vasárnap)

Evangélizáció – Módi Miklós vendégszolgálata

  Ezen a délutánon Módi Miklós testvér végzett szolgálatot köztünk, aki Szilágyszentkirályról  (Erdély) érkezett. Igei üzenetéből néhány gondolat: - Lelki oázisok ezek az előadások (Lelki wellness alkalmak) - az Istennel való találkozásra  készítenek fel bennünket. - „Minden ember háttal születik Istennek és „elfelé” megy Istentől.” - Isten nem a pokolra teremtett! Az az Ördögnek és angyalainak van fenntartva! - Jákób nagy félelemmel gondolt a testvérével, Ézsauval való találkozásra. Még nagyobb  félelem lesz az emberekben akkor („elhalnak a félelemtől”), amikor az élő Istennel kell  találkozniuk.  - Jákób megijedt, mert felfogta, hogy bajban van. Jön Ézsau és még nem tudott vele kibékülni.  A mi nemzetünk baja az, hogy nem fél. Nem fél Istentől! Nem számít, hogy háború van, hogy  betegség van. Meg van keményedve, elbetegedett a világ... A legnagyobb baj az a baj, amikor  az ember nem látja, hogy bajban van! - Amikor Jákób Úrnak mondta testvérét és szolgának nevezte magát, akkor volt igazi  találkozásuk. Ha bántanak/fájnak a bűneid, Úrnak mondod Jézust, megalázva magad leborulsz  előtte, akkor tapasztalod meg, hogy Jézus kinyújtja az ő jobbját és felemel.  - Jákób megpróbált „testileg gondolkodva” felkészülni a találkozásra. A testvére kezétől akart  megszabadulni és nem a bűneitől, a ravaszságától, a hazugságától. - Jákób magára maradt, miután átvitte a családját a túlpartra, hogy felkészüljön az Ézsauval  való találkozásra. Eljön az idő, amikor csak te leszel szemben az Isten Fiával. Jézus is magára  maradt az én bűneimmel és te bűneiddel ott a kereszten. Ő töviskoronát viselt, hogy majd te  dicső koronát viselhess a mennyben. - Az idő nem a mi kezünkben van. Az idővel nem lehet játszani! Isten kezében van, csak Ő  tudja, mikor jön el az a nap. Nem tudhatod, számodra melyik nap lesz az utolsó! - Jákób megalázkodott, hétszer borult le Ézsau előtt. Kapcsolatuk helyreállt. - A megtért ember vétkei okozzák a legnagyobb szomorúságot Jézusnak! - Volt-e már találkozásod Jézussal itt a földön? Kérted-e a bűneidre a bocsánatot? Ha nem,  kérd még ma este!  - „Járuljuk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot és kegyelmességet  találjunk, alkalmas időben való segítségül!” Az alkalmas időben való segítség MOST van! - Minden ember cselekedete szerint lesz megjutalmazva. A kegyelem királyi széke még  elérhető, ott találod Jézust!! Fogadd el az ő kegyelmét!