Kiss János lelkipásztor beiktatása - 2018. január 13.

 Az esős, szomorkás idő ellenére imaházunk zsúfolásig megtelt. A legnagyobb örömünk az lehetett, hogy Isten köztünk volt és velünk együtt ünnepelt!

A délután liturgusa Dr. Pafkó Tamás, korábbi ügyintéző lelkipásztor (Trinity Baptista Gyülekezet – Debrecen) volt.
Az igehirdetés szolgálatát Papp János, a Magyar Baptista Egyház elnöke végezte a Tituszhoz írt levél 2. rész 11-15 versei alapján:
- Különös, hogy vannak olyan fajsúlyos, tekintélyes emberek, akikre odafigyelünk, míg mások hiába igyekeznek felhívni magukra a figyelmünket, elérni, hogy komolyan vegyük őket – sokszor - ez nem sikerül nekik.
- Mi magunk tehetünk a legtöbbet azért, hogy komoly, tekintélyes emberekké válhassunk, olyanokká, akik szavára, szolgálatára odafigyelnek az emberek.
- Mit tehetünk? A tekintélyt a hitelesség adja, hogy átéljük azt, amit hirdetünk, az üzenetet, ami Istentől jön.
- Ez az üzenet eledel annak, aki éhes, ital annak, aki szomjas, pöröly annak, aki nem akar foglalkozni az igazsággal, nem veszi komolyan az örök élet beszédét, vigasz annak, akinek összetört a szíve, aki sóvárog, aki keresi az utat, mert ha zörget, megnyittatik az Isten világa.
- Csak az Isten üzenete adhat súlyt és tekintélyt a szavainknak!
- Az üzenethez méltó életet élő emberek, tudatában vannak, hogy kinek szolgálnak.
- Isten szelleme átformál, személyes érettségre segít és nem mások gondolatainak a követésére. Felkészít arra, hogy meggyőződéssel, szabad döntéssel válasszuk ki azt az utat, amin járnunk kell.
- Nem nekünk embereknek kell kiemelkednünk, nem az emberi dicsőségéről beszélünk, hanem arról, hogyan legyünk a hit emberei, úgy, hogy „senki meg ne vessen” – legyen látható az előrehaladásunk.
- Isten lelke segít abban, hogy azt a mennyei tartalmat - ami először minket formál át - hogyan adjuk tovább. A valódi szükség megtalálhatja a segítséget. Ez felelősség!
- Pál apostol nyíltan írta le ezen igeverseket, szavai a gyülekezetnek, a hallgatóknak is szólnak, nemcsak a szolgálóknak.
- Minden embernek döntést kell hoznia, mikor találkozik Isten üzenetével: el/befogadja vagy megveti azt. Ha befogadja, az Ige ereje hatni tud benne, ellenkező esetben az Isten embere mellett az üzenetet is megveti. Nem elég meghallani, be kell fogadni, úgy, ahogy a küldő küldte, az Isten beszédeként, ami nem emberi erőlködés, hanem lélektől való, amely áthatja a világot.
- Jézust megvetették, gúnyolódtak rajta és szavain. De az Isten Fia annyira szeretett, hogy túlnézett ezen. Bennünket látott, nem fordított hátat nekünk, így Isten felmagasztalta őt, minden név felett, aki előtt minden térd meg fog hajolni, minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
- Senki meg ne vesse a mi Istenünket!

Az igehirdetés után került sor Kiss János ünnepélyes fogadalomtételére.
Ezt követte Papp Dániel, korábbi lelkipásztor köszöntője, aki átadta utódjának a szószéki biblia mellett a berettyóújfalui gyülekezet pásztorlását is.

Székfoglaló beszédét Kiss János testvér a János evangéliuma 12. rész 1-6 versei felolvasása után mondta el: évekig kereste a békességet, az élet értelmét, sok megválaszolatlan kérdés volt a szívében. Ám egyszer találkozott a szoros kapuval – a rajta lévő felirattal: János 3:16 –, ezen léphetett be Krisztus váltságán át, megtapasztalva bűnei bocsánatát. Megtalálta a korábban oly áhított békességet. Jézus az út, ő az igazság, amit keresünk – sokszor felületesen –, és ő az élet, amely a mienk lesz. A cél felé haladva, immár a berettyóújfalui testvérekkel együtt szeretne tovább menni a keskeny úton, miközben a megfeszített és feltámadt Krisztust hirdeti!
 

Köszöntések, bátorító igeversek hangzottak el János testvér és felesége, Rózsa felé.

Az örömünnep szeretetvendégséggel zárult.

Az alkalomról a BerettyóTv által készített pár perces felvétel itt tekinthető meg:
www.youtube.com/watch?v=878iNTOYmtg