2018. április 29. - Dr. Keszi Krisztina orvos-misszionárius beszámolója

Ezen a vasárnap délutánon vendégünk lehetett Dr. Keszi Krisztina orvos-misszionárius, aki az országot járva fényképes beszámolót tart az elmúlt négy éves zambiai munkájáról.

Bizonyságtételében elmondta, hogyan jutott a Miskolc Tetemvári Deszka-templomból Afrikába. Megismerhettük a külmisszióba való elhívását, melynek során érezte Isten egyértelmű vezetését, habár a tényleges szolgálat elkezdésére 15 évet kellett várnia. Az Úr a zambiai Mungwaiba vezette, ahol 10 éven át a helyi klinika egyetlen orvosaként a környező falvak betegeit látta el. Sokszor víz, áram nélkül, hiányos ismerettel rendelkező, gyakran cserélődő személyzettel. Istenbe vetett hitét megosztotta betegeivel is, ennek érdekében elsajátította a nehezen tanulható helyi nyelvjárást, a bembát.
Jelenleg gyermekmunkával, asszonyok lelki-gondozásával, Biblia-tanítással, keresztény irodalom fordításával foglalkozik (egy hitre jutott segítőjével, Énókkal fordították le többek között Bunyan: A zarándok útja rövidített változatát a helyiek nyelvére). Kölcsönkönyvtárat, olvasó klubot szervez. A környékbeli gyermekeknek, tinédzsereknek bibliaismereti kurzusokat tart, melyek végén vizsgával adnak számot a diákok megszerzett tudásukról. A jól megfelelt tanulók ajándékokban, jutalom kirándulásban részesülnek.
Előadása során megismerhettük azokat az általa készített, gyakorlatias, egyszerűen érthető ábrákat, melyekkel elmagyarázza az ottani embereknek a bibliai történeteket, a bűn, üdvösség, megváltás fogalmát.

Ennek a szolgálatnak a végzéséhez nem elég az elszántság, az akarat. Istentől jövő elhívás szükséges, amely megadja az erőt a kilátástalan, nehéz helyzetekben is. Élő hitű testvérnőnk alázatos, szolgáló, Krisztusra mutató élete nagy bizonyság lehet számunkra.Felhívta figyelmünket arra, hogy milyen nagy kinccsel rendelkezünk mi itt Magyarországon élők - a zambiai keresztényekkel szemben-, hiszen lehet saját Bibliánk! Csak rajtunk áll, mikor, mennyit olvassuk, forgatjuk!

Isten gazdag áldását kívánjuk Keszi Krisztina doktornő életére, szolgálatára!