2017. szeptember 24. - Hálaadó nap

Gyülekezetünk több évtizedes hagyományához híven, szeptember utolsó vasárnapján hálaadó napra gyűlhettek össze a berettyóújfalui körzet tagjai. Vendég szolgálattevőnk Bögös Jenő volt, aki Kisújszállásról érkezett a családjával, jelenleg iskolalelkészként dolgozik. 

Vasárnap délelőtti alapigék:

Filippibeliekhez írt levél 1:3-11 illetve Thesszalonikaiakhoz írt II. levél 2:13

- Isten odafigyel a mindennapjainkra. Gondot visel rólunk.
- Fontos, hogy tudjunk hálát adni egymásért, a gyülekezetért és az azon át kapott áldásokért.
- Pál apostol írja: „Hálával tartozom az Istennek értetek mindenkor….” Ez a mi dolgunk is.
- Mivel is tartozunk? Azzal, hogy szeressük egymást, az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, a férj szeresse a feleségét, a feleség a férjét, hálát adjunk Istennek a gyülekezetért, és ami a legnehezebb, hogy életünket adjuk testvéreinkért.
-  A közismert János 3:16 mellett az I. János 3:16 is kiemelkedő jelentősséggel bír. Életünket odaadni testvéreinkért egy rendkívül magas mérce.
- A gyülekezet a szentek közössége, rendkívüli, egyedülálló, nincs még ilyen a világon. Ez az a hely, ahová Isten lakni jön. Ez Isten hajléka. A gyülekezet az igazság erős oszlopa és alapja. Só és világosság ebben a városban. Mindamellett Krisztus menyasszonya is, akiben gyönyörködik az Isten.  Csodálatos azt tapasztalni, hogy az Úr nem azt látja, hogy milyenek vagyunk, hanem azt hogy milyenek leszünk majd az ő dicsőségében és azt, hogy itt a földön mivé tudunk válni. Így kellene nekünk is tekintenünk a testvéreinkre. A „nehéz testvér” is áldássá válhat az életünkben, ha azt nézzük, hogy mi az, amit tanulhatunk tőle.
- Adjunk hálát a gyülekezetért! Könnyebben mehet ez, ha Pálhoz hasonlóan tudjuk szemlélni a tagokat, akik nem tökéletesek, úton vannak, még nem befejezettek, majd csak Krisztus napjára lesznek azok. Sajnos az emberi beskatulyázás ennek az ellentétét nézi.
- A gyülekezet színes közösség, sokféle ajándékokkal. Különbözőség és egység, de a Lélek ugyanaz. Társadalmi helyzettől függetlenül bárki tagja lehet, nyitott idős és fiatal előtt egyaránt.
- Ne akarjunk uniformizálni!
- Ajándékok vagyunk egymás számára.

A délelőtti alkalom lezárásaként közös ebédre került sor, amely elfogyasztása után lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, így tovább épülhettek, mélyülhettek a testvéri kapcsolatok.

Vasárnap délutáni alapige:

Rómabeliekhez írt levél 12. részének első verse

- A hálaadásnak mindig van előzménye, visszatekintve látod, hogy nyilvánult meg Isten munkája az életedben. Ez előzi meg a hálaadásunkat, ami egy következmény, egy visszhang mindarra, amit Isten cselekedett; egy válasz felé.
- Isten folyamatosan munkálkodik ebben a világban, értünk munkálkodik. Különös gondoskodása számtalan módon nyilvánulhat meg: egy-egy élethelyzetben vezetett, megmutatta a jó utat. Sokkal többször szeretne vezetni bennünket, mint ahányszor mi igényeljük azt. Talentumokat, képességeket adott, hogy többel rendelkezz, mint a többiek. Védelem alatt állunk, az Ő tudtával történik minden.
- Isten gondolatában több ezer évvel ezelőtt benne voltál, már a teremtés kezdete óta. Mindent megmozgatott annak érdekében, hogy ne vesszél el. A golgotai kereszten Krisztus bűneink büntetését magára vette, a tartozást kifizette, megmentett. Mi többet tehetne még Isten érted? Nem tud többet tenni, mindent elvégzett annak érdekében, hogy vele legyünk, benne éljünk.
- Hogyan tudhatod a háládat kifejezni? „Az élő Isten irgalmára kérlek, szánjátok oda a testetek….”
A hálaadás legmagasabb foka az, amikor az ember odaadja az életét Istennek. Az Ószövetséggel ellentétben, az Újszövetségben az emberek hozzák az igazi, valóságos áldozatokat.
- Jó dolog a hálamondás, de Isten irgalmát megtapasztalva az igazi hálaadás az, ha az életedet adod oda.
- Az okos istentisztelet nem hirtelen érzelmi felindulást jelent, hanem azt, hogy mindabból, amit Isten tett veled, logikusan következik az, hogy cserébe az életedet az ő kezébe teszed.
- Hogyan tudod ezt kifejezni? Fordíts minden nap időt arra, hogy Istennel beszélgess. Felismert bűneidet mondd el neki, bánd meg azokat. Hagyd, hogy ő formáljon. Hirdesd és tanúskodj Jézus feltámadásáról. Kapcsolódj be a gyülekezeti szolgálatokba. Céljaidat és terveidet a mennyei perspektívához igazítsd.
- „Miért nem a legtöbbet?” Isten számunkra a legtöbbet adta. Nem fukarkodott az áldásokkal. Ha odaszánod magad az Úrnak, nem fogod azt megbánni!

A délután folyamán bizonyságtételek, énekek sora bizonyította azt, hogy Isten valóban méltó a dicséretre. Ő az, aki munkálkodik, ha engedelmesek vagyunk és "belesimulunk" az ő tervébe.