2017. március 10-12. - TELEK alkalmak gyülekezetünkben

Ezen a hétvégén Albert István Zsolt a paptamási körzet (Bihar megye, Románia) lelkipásztora szolgált gyülekezetünkben. 
Az igehirdetések a mennyországról szóltak. 

Péntek este:

Alapige: Máté evangéliuma 13. rész: 1-8, ill. 18-23 versei

- Isten a magot, az ő igét már olyan régen adja. Kegyelme évszázadokon át tart.
Te hogyan fogadod az igét? Te melyik föld vagy?
- Útfélre esett mag: hallja az igét, de nem érti.
Hangzik az ige (élő közvetítések, rádiós istentiszteletek), mindenki számára elérhető… még sem érti.
- Köves helyre esett mag: hallja és örömmel fogadja az igét, azonnal ad rá egy érzelmi választ.
De ez csak egy darabig tart, csak a felszínig jut el. Amilyen hamar fellángolt, nyomorgattatás, nehézségek hatására megbotránkozik és elhal a mag. Az ilyen ember nem kész áldozatot hozni.
Lassan az istentiszteletek is szolgáltatássá, szórakoztatássá válnak. Elmenni, jól érezni magunkat. De mindez csak a felszínt érinti.
- Tövisek közé esett mag: hallja, van hely a szívében az igének, de van benne valami más is.
Az egyik: a világ gondja: valami nincs. Az igével kellene foglalkozni, de e helyett az köti le  a gondolatait, ami nincs, és ez elkezdi megfojtani a lelki gondolatokat.
A másik: a gazdagság csalárdsága: valami van. A „vannal” is baj van. Hangzik az ige, de a gondolatai ott járnak, hogy hogyan is kellene a „van-t” befektetni. A gazdag ifjú is ilyen volt. Megszomorodva távozott.
- Jó földbe esett mag: hallja és (meg)érti az igét.
Az eljut az elméjébe, nem csak a felszínt érinti. Vállalja a felelősséget érte, ragaszkodik hozzá a problémák ellenére is. Felettébb nem fogja lefoglalni az aggodalmaskodás. Jó lenne, ha a reggeli csendesség igéi egész nap ott forognának a gondolatainkban. Elmélkednénk azokon.
- Ha kemény a szíved, akkor Isten előbb fel akarja lazítani, elő akarja készíteni a talajt, hogy mélyre hulljon a mag.
- Ha valaminek mélyebb gyökere lenne, mint az ő igéjének, ha valami ki akarná az életünkből nyomni az ő igéjét, akár az aggodalmaskodás, a felett, ami nincs, akár a lefoglaltság, a felett ami van, mind kerüljön félre és életünk maradjon tiszta.
- Nem vagyunk egyformák. A jó föld között is volt olyan, amely harminc-, hatvan-, száz annyit termett.
- Minden kő, minden tövis, minden keménység kerüljön ki a szívünkből és az váljon jó talajjá.
 

Szombat este:
Ezen az estén a paptamási gyülekezet énekkara, zenekara szolgált, bizonyságtételek hangzottak el.

Alapige: Máté evangéliuma 22. rész: 1-14-es versei

- Az Úr Jézus a mennyországból jött és fel akar minket készíteni, hogy milyen ott. Nem tudjuk másképp elképzelni, megérteni, csak ha valami hasonló, mint ami a mi világunkban van.
- A király (Isten) készített az ő fiának, Jézusnak menyegzőt. Isten nem fösvény… nem valami hétköznapi, egyszerű, megszokott, unalmas dologra hív bennünket, hanem az ő dicsősége, gazdagsága szerint egy gyönyörű országba. Káprázatos dolgok várnak ránk ott, mégis a legfontosabb az Úr Jézus lesz. Értékeljük őt, szeressük, vágyjunk a vele való találkozásra.
- A bibliai időkben már az eljegyzéskor tudatták a meghívottakkal, hogy (kb. 1 évvel később) mikor lesz a menyegző. Így a meghívottaknak és a vendégfogadónak is volt ideje készülni.
- A menyegzői meghívót megkaptuk, maga Jézus hozta el számunkra, „itt van a kezünkben”. Már minden készen van, a vacsora és a kellékek is. A mai alkalom egy emlékeztető számunkra (ahogy a példázatbeli szolgák emlékeztették a meghívottakat, hogy közel az idő). Ideje választ adni!
- A meghívottak nem akartak elmenni, más egyéb elfoglaltság fontosabb volt, jobban lekötötte őket. Ma a nagy lehetőségek világa van. Sajnos az emberek nem törődnek az Isten hívásával, nem érdekli őket, méltatlanok erre.
- Isten nem azt nézi, hogy megérdemled-e vagy sem. Neki nem számít, hogy érzed magad, jónak vagy kevésbé jónak. Nem számít, milyen mélyről jössz. Készített számodra is egy helyet a menyegzőben!
- A zsidók megkapták a meghívót, ott volt az Ószövetség a kezükben. Nekünk is lehet Bibliánk, régóta hallhatjuk Isten szavát. A kérdés az, hogyan fogsz válaszolni… mert az idő közel van!
- A király fehér ruhával készült minden vendége számára. Ám egy ott megjelentnek nem volt ilyen ruhája. Ha a legszebb öltözetedet vennéd fel az Isten menyegzőjére, akkor is szembetűnően szegényes és rongyos leszel. Nem érheted el a mennyország standardját, bármennyire is kiteszel magadért. Nem leszel elég jó. Azért küldte el Isten az ő fiát, hogy az ő áldozata árán felöltöztessen, ne legyél ruhátlan, rongyos. Isten a mai estén felkínálja a ruhát számodra is. Nem kell, hogy kifizessed, de nem is tudnád. Az Úr Jézus Krisztus által tiszta, fehér menyegzői ruhád lehet.
- A saját ruháiba öltözött pökhendi ember eljött ugyan a menyegzőre, de nem fogadta el alázatosan azt, amit a király kínált számára. Jutalma a külső sötétség, a kárhozat volt.
- Válassz még ma! Fogadd el, válaszd az életet! Jézus ezért adta az életét! Áldva legyen az ő szent neve!

Vasárnap délelőtt:

Alapige: Máté evangéliuma 13. rész: 24-30, 34-43. versei

- Hogyan munkálkodik Isten ebben a világban? Mi az Isten terve? Erre ad választ ez a példázat: bemutatja az Isten munkáját, az ördög munkáját, a szolgákat és az eseményeket, amik ezen a földön történnek.
- A szívünkben levő mag, az evangélium által tud Jézus az életünkben munkálkodni. Fontos a jó mag!
- A szántóföld ez a világ, ide helyezett bennünket, mint jó magot Isten (a sok konkoly közé), hogy jó termést hozzunk. Jó termést hozunk? Jó gyümölcsöt termünk? Tud velünk a gazda dicsekedni?
- Miért engedi meg Isten, hogy diktátorok, terroristák (konkoly – a gonosz fiai) legyenek a világon? Az Úr várja, hogy legyenek igazi megtérések. Célja van Istennek a konkollyal is.
- Isten ellensége sosem alszik, nem fárad bele a rossz tevésébe! Fáradhatatlanul az éjszaka leple alatt is végzi ezt a gonosz munkát. Ha mi az Úr igéjét vetjük, lesz találkozásunk az ördöggel. Legyünk felkészülve rá!
- A Sátán nagy lelkesedéssel teszi az ő gonoszságait, nem szégyelli azokat. Míg az Isten szolgái alszanak, belefáradnak a munkába.
- A gazda azt akarja, hogy a jó mag teremjen és nem azt, hogy a konkoly elfojtsa a búzát.
- Most a kegyelem ideje van, idő arra, hogy érjen bennünk a jó mag. Isten nem cibál ki belőlünk azonnal minden rosszat a jóval együtt.
- Az angyalok milyen beszámolókat visznek rólunk a mennyországba?  Mennyi konkolyt és mennyi jó magot látnak?
- Isten az ő munkáját ezen a földön elvégzi, ha tetszik nekünk, ha nem, ha engedelmeskedünk neki, ha nem. Elküldi az ő angyalait……. érik a világ a betakarításra.
- Istenünk hosszan tűr, és várja, hogy némelyek még megtérjenek… most a kegyelem, a növekedés ideje van, de eljön egyszer az értékelés, az aratás, aminek az idejét senki nem tudja. A konkoly összegyűjtve a tűzre kerül, a jó magot betakarítják az angyalok.
- Az Isten országa már itt a földön elkezdődik, és folytatódik egész addig, míg eljön a végső ítélet.
- Az Úr tartja kezében a világot. A Sátán megpróbálhat bármit, ármánykodásait az Isten a saját céljaira használja fel.
- Istené az aratás és övé a betakarítás. Neked hol lesz a helyed? Készen vagy?

 

Vasárnap délután:

Gyülekezetünk volt az egyik helyszíne a találkozó záró alkalmának. Mind az erdélyi (Kraszna, Ipp, Beszterce, Kémer, Salmaság, Nagybánya – Koltó), mind a vendégfogadó lelkipásztorok rövid bizonyságtételekkel erősítették a gyülekezet tagjait.

Alapige: Máté evangéliuma 13. rész: 44-46 versei

- Melyek azok a lépések, amelyek oda vezetnek, hogy a mennyországot megragadd és az a tied legyen?
- Nem véletlen az, hogy a példázatbeli földműves a bérbe vett földben kincsre bukkant, és az sem, hogy a kereskedő megtalálta a drágagyöngyöt és megszerezte azt magának. A mennyország egy olyan döntés, amely a te döntésed kell hogy legyen, nem csupán véletlen. Neked kell lépéseket tenned, hogy megragadd, és a tied legyen!
- Első lépés: keresned kell ezt a kincset!
A földműves vállalta az egyszerű, de keserves munkát, tudva azt, hogy meglesz ennek a jutalma. Felelősségteljes volt, szorgalmasan dolgozott.
A kincs már régóta ott volt abban a földben. Azok, akik korábban művelték, mégsem találták meg. Ez az ember alapos volt, mélyebbre ment (szántott), mint az előző bérlők. Felszínre került a kincs. Sokszor csak felszínesen átszaladunk a Biblia szavain, és csodálkozunk, hogy nem találjuk benne a kincset. Ott van az érték, ne legyünk lusták megtalálni azt.
Itt ezen a földön kell a keresztény életet megélni, Jézusról bizonyságot tenni, és ezzel a mennyországba készülünk.
- Második lépés: felismerni a lehetőséget!
Mindenét eladta ez a földműves, hogy az elrejtett kinccsel együtt megvásárolhassa a földet. Ugyanígy tett a kereskedő is. Megragadták a felismert lehetőséget! Fel van kínálva a lehetőség. A ma a lehetőségek napja.
- Harmadik lépés: legyél kész megfizetni az árát!
A példázatbeli emberek vállalták a kockázatot.
Jézus volt az, aki megfizette az árat, emberré lett, életét adta. A kereszt lehet számunkra az út a mennybe. Ez az egyedüli út. Eladni, letenni mindent és ezt az egyet megragadni.
A gazdag ifjú nem volt hajlandó lemondani mindenről, megfizetni az árat. Sokkal nagyobb volt, amit megnyerhetett volna, mint amit elveszített.
- A mennyország ma még elérhető közelségben van. Nem lehet semmi az életedben olyan értékes, nem lehet semmi a tulajdonodban olyan drága, amit nem lehetne odaadni a lelkednek az üdvösségéért. Legyél kész megfizetni az árat!