2017. június 04. - Józsa Priszcilla bemerítése

Ezen a pünkösdi  vasárnapon, a biharkeresztesi gyülekezet legújabb/ifjabb tagjának, Józsa Priszcilla bemerítésének örvendezhettünk.

Igét hirdetett Komáromi Tibor, a hajdúszoboszlói körzet lelkipásztora.

Alapige: Királyok II. könyve 5. rész: 1-21. versei

- Ha a kettősség megjelenik az életünkben (Isten is meg a világ is), akkor Isten marad alul. Eközben mi magunk is veszítünk.
- Az elrabolt zsidó kislány az ellenség hadvezéréhez került. Igazán tisztelte, félte az Urat, mégis mélységbe került az élete. Ám ebben a sötétségben világítani tudott. Nem volt egyszerű, nem ment könnyek nélkül. Honnan volt ereje mindehhez? Míg a zsidó nép nagy része kétszívű volt, addig ez a kislány egyszívű. Ragaszkodott az ő Urához, erejét ebből merítette, nem adott helyet a keserűségnek.
- Minden hívő ember átmegy sötét és érthetetlen időszakokon. Ha ez a fajta ragaszkodás jelen van az életében, ezekben a nehéz időkben sem lesz egyedül, világítani fog. Arra hívattattunk el, hogy bemutatassuk Istent a világban és dicsőítsük őt, amikor jól mennek a dolgok és akkor is, ha kevésbé.
- Izrael királya, Jórám kétlelkű volt. Amikor a szír király levelét megkapta, megszaggatta a ruháját, de nem jutott eszébe az Isten embere, a próféta. Mindenki mással számolt, csak az élő Úrral nem.
- El lehet veszíteni az egyszívűséget, ha valami elvonja a figyelmet, odanő a szívhez. Ha valaki nem tudja elengedni a keserűséget, hanem tartogatja, az az ember ilyen állapotban nem tud világítani, Jézusra mutatni.
- Hiszel-e olyan egyszerű szívvel, ahogy az elején hittél?
- Naámán erős hős, elismert ember volt. De leprás lett. Karrierjének vége szakadt, élete tönkrement. Egy különleges, lefelé vezető úton, a megalázkodás, a megtöretés útján kellett elindulnia. Egy zsidó kislányra kellett hallgatnia, aki az ellenséges népből való volt.
- Lehetnek az életünkben sebek, amiket hordozunk, cipelünk.  Ezek a sebek Isten nélkül tönkretesznek, de Isten uralma alatt áldások.  A sebek elszakíthatnak Krisztustól, ha a sebeinket nézzük. De ha azokat átadjuk Krisztusnak, érzékennyé válunk más megsebzett emberekre és áldássá válhatunk.
- Naámán, a kevély katona, a szekeréről sem szállt le, várta, hogy Elizeus jöjjön ki. A büszkesége volt az, ami megkötötte őt. Megszokta, hogy van egy elképzelése és úgy történnek a dolgok. Most meg kellett szoknia azt, hogy Istennek van elképzelése és vagy engedi azt megvalósulni, vagy nem. Isten szabja meg a feltételeket. Az elképzeléseink gátolják az Urat, mert ragaszkodunk azokhoz.
-  Nem a Jordán folyó a lényeg. A víz csak egy formális jelkép volt, hogy meg fogja-e tenni Naámán. Hisz és engedelmeskedik-e. A szolgák is unszolták, hogy ezt a kicsit igazán megteheti. Nem tudta meghallani a jó hírt, - holott csak egy karnyújtásnyira volt csak a gyógyulástól - egyenlőre, mert ragaszkodott és haragra gerjedt, el akart menni. Az Úr szabja meg a feltételeket, hogy hogyan szabadul meg a lelked, hogyan tisztul meg a bűnöktől, hogyan kapsz új életet, hogyan találhatsz hozzá. Nekünk ahhoz mindent le kell rakni, hogy megtaláljuk őt és gyógyuljon a lelkünk.
- Csak egy úton lehet az Atyához menni, a kegyelem útján. A kegyelembe való merülés útján, amit Jézus Krisztus hozott el. Isten nem az érdemeinkért adja a megoldást. Nem azért, hogy dolgozzunk. Mi emberek szeretnénk tenni érte. De Isten azt mondja, hogy egyedül csak Jézust kell elfogadni. Ő már akkor meghalt érted, mikor még nem ismerted őt, mikor még vétkeztél ellene, mikor még bűnben voltál. Nem kellett előre megváltoznod. Ő volt az, aki magára vette, átvállalta a bűneidet és meghalt helyetted. Elszakadt az Atyától, hogy a te életed megtisztuljon, igazzá váljon. Felemel oda, ahonnan ő jött.
- Naámán kapott egy újabb esélyt. Meghallotta a gyógyulás ígéretét, leszállt a szekeréről, elhagyta az érdem útját és belemerült hétszer a vízbe (a kegyelembe), és teste hasonlóvá vált egy kisgyermek testéhez, megújult a bőre Isten csodája nyomán.  
- Nemcsak a teste, a lelke is megtisztult és megváltozott. Visszament és a szekérről leszállva bement a prófétához. Most már tudta, hogy Izrael istene az egyedüli Isten, őt akarta tisztelni ezután.
- Nem harc nélküli a hívő élet, de ha egyszívű az ember, akkor az Úr vele lesz, ahogy a kislánnyal is vele volt.
- Újjá lett minden. Naámán idegenként jutott hitre.
- A bemerítésben a szív döntése lesz nyilvánvalóvá. A víz, mint jelkép megmutatja azt a döntést, ami a szívben történt.
 

 

Priszcilla hívő családban nőhetett fel.  Mikor Isten hívását először meghallotta egy gyermektáborban, igent mondott arra, de (mint elmondta) ekkor életének csak egy részét adta át. Középiskolai tanulmányait egy másik városban folytatta. Ebben a nehezebb időszakban is megtapasztalta Isten gondviselését és a helyi ifjúsági alkalmakat is mind rendszeresebben látogatta. Az áttörést az idei debreceni konferencia hozta meg, ahol a gazdag ifjú története mélyen megérintette. Zárkózottsága, félénksége nem jelentett akadályt Istennek. Egy hívő testvérnőt küldött hozzá, akivel együtt imádkozva letehette régebbi bűneit is, feloldozást nyert a terhek alól. Átformált és tiszta szívében uralmat vehetett Jézus, akivel azóta élő kapcsolata van.

A bemerítést Papp Dániel testvér végezte.

Köszöntések hangzottak el a család, az újfalui ifjúság és a gyülekezet részéről.
Az ünnepély szeretetvendégséggel zárult.