2015. október 11. - Pafkó Tamás és a Trinity Baptista Gyülekezet szolgálata

Ezen a vasárnap délutánon a debreceni Trinity Baptista Gyülekezet tagjai érkeztek hozzánk, akiknél Papp Dániel testvér, mint ügyintéző lelkipásztor szolgált fél évig. Isten hamar kirendelte új vezetőjüket, Pafkó Tamást, aki korábban a Wesselényi utcai baptista gyülekezetben végezte szolgálatát.

Istent dicsőítő énekek, bizonyságtételek hangzottak el a vendégek részéről.

Gyülekezetünk 138 éves története mellett, a 8 éve fennálló Trinity Gyülekezet megalakulása lett ismertetve, így a két közösség jobban megismerhette egymást.

 

Pafkó Tamás lelkipásztor testvér a Zsidókhoz írt levél 12: 4-11 alapján szólta Isten igéjét:

- Vannak pillanatok, időszakok a hívő ember életében, amikor úgy érezheti, hogy nincs értelme Krisztus követésének, mert az irgalmatlanul nehéz. Isten országának értékrendje megkívánja tőlünk, hogy lépjünk túl a saját árnyékunkon, ami az „óember”. Jézus hitbeli fejlődésre hív, amely azt jelenti, hogy olyan bűnöket tudsz elhagyni/befejezni és tovább lépni, amelyekkel már évek óta küzdesz. Mindenkiben ott van a vágy a könnyebb, könnyedebb élet után.

- A keresztények legnagyobb kísértése az, hogy Jézus szimpatizánsaivá váljanak. Óriási a különbség a követő és a szimpatizáns között. A szimpatizánsnak tetszik, amit Jézus mond, megfontolja, esetleg be is hívja a házába, de hogy ott rendet legyen az Úr, a bűnös gondolatoktól, tettektől megtisztítsa, azt már nem engedi. Ellenben a követő (tanítvány) beismeri és megbánja vétkét és engedi, hogy Jézus azt tegyen az életében, amit akar.

- A tanítványság során a tanulás tettekké válik.

- Ahogy a katonai kiképzésnek vannak kemény oldalai, éles helyzetek, amely során vér folyik, így van a bűn elleni harcban is. Amely során, mikor érzed, hogy ellenállhatatlan erővel vonz a vágy a bűn elkövetésére és odáig jutsz, hogy már nem bírod tovább, akkor jussanak eszedbe a Biblia szavai, hogy van még tovább ellenállni. Tarts ki!! A hit és az ima segítségével lehetséges. Könnyebb lenne ilyenkor visszavonulni, ami kényelmesebb, de az azt jelentené, hogy meghátrálsz és visszatérsz a bűnbe. De Isten ezt nem szeretné! Ő fejlődésre hívott téged! Csak úgy tudod egyre jobban megismerni Őt és fejlődni, ha a bűn nem áll közétek!

- A bűnnek kivégzési parancsa van ellened! A bűn nem ejt hadifoglyokat! Olyan nincs, hogy ez még belefér! Mert hosszú távon ez a pokolba vezet!

- Ha elkövettél egy bűnt, nem tudtál ellenállni „a vérig”, már bánod, hogy nem tartottál ki, visszaforgatnád az időt, de nem lehet. Tudod, hogy amit tettél „halálos”, kevesebb lettél.

- Jézus követése kemény dolog! De hosszú távon az életre visz!

- A pszichológia kimondja, hogy az ember Istenhez fűződő viszonyát az határozza meg, hogy milyen volt a kapcsolata az édesapjával. Sokakban él fájdalmas emlék az apjukról, aki a saját elgondolása szerint fenyítette. Nehezen vagy egyáltalán nem tudnak megbocsátani ezekért a sebekért. Isten nem ilyen, Ő szerető Atya! Azért fog megfenyíteni, hogy felkészítsen a mennyre! A személyiségünket is krisztusivá akarja változtatni.

- Minél többször állsz ellen a bűnnek (éled át, hogy csorog a véred, de te kitartasz), annál jobban szorul vissza az emberi természeted és annál fényesebbé válik benned Krisztus.

- A fenyítésnek szintjei vannak. Kedvel téged az élő Isten, azért fenyít meg! Ő tökéletes és jót akar.

- Tarts ki, hogy Isten szentségében részesülj, akkor is, ha fáj!!

 

Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.