2015. március 06-08. - TELEK alkalmak gyülekezetünkben

TELEK - Tiszántúli és Erdélyi Lelkimunkások Evangélizációs Konferenciája

2015. március 06. (péntek):

Ezen az estén Kelemen Sándor besztercei (Erdély) lelkipásztor volt a vendégünk. Elmondta, hogy már születése is csoda volt. Gyermekkorában az iskola mellett dolgoznia kellett, mert édesapja vállalkozása csődbe jutott. Járt templomba rendszeresen, olvasta a Bibliát, imádkozott, de élő kapcsolata nem volt Istennel. De megtörtént a fordulat, felismerte, hogy elveszett, bűnös ember és életével be kell mutatnia Krisztust. A teológia elvégzése után szolgálatba állt, hívő feleséget kapott Istentől, aki gyermekekkel is megajándékozta őket.

Szolgálatában elmondta:

- „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt vall!”
- Minden fontosabbá vált manapság, mint Isten. Sokat adunk a külsőre, a külsőségekre. A haszon, a nyereség mozgat, irányít bennünket, hajszoljuk a földi javakat. Nem törődünk a legfontosabbal, a lelkünkkel.

- Az élet maga Jézus. Annak van élete, akinek személyes kapcsolata van Vele. Minden más ember csak létezik.

- Istennek vagy teremtve. Értékes vagy számára! Ő a legdrágábbat, az ő fiát adta érted.

 Kész vagy-e odaadni az életedet Jézusnak?
- Mi lesz a lelkeddel? Az a legfontosabb!

- Legyen változás az életedben! Engedd, hogy Isten veled menjen haza.

Ifj. Zimányi József református lelkész – aki Kelemen Sándor jó barátja - feleségével érkezett és bizonyságot tett agyműtétéről, szenvedéseiről, arról, hogy mindeközben hogy tapasztalta meg Isten békességét, szeretetét, kegyelmét. Árnyéknak látja ezt a földi életet, a valóság majd a mennyben kezdődik. Isten megváltoztatta, a műtét után tud igazán irgalmas lenni, adakozni, szeretni, félelem nélkül élni.

 

2015. március 07. (szombat):

Az esti alkalom a fiatalok énekeivel, bizonyságtételekkel kezdődött.
Az igei szolgálatot ismét Kelemen testvér végezte közöttünk.

Elmondott egy példázatot a Bibliából: volt egy asszonynak 10 drakmája és egy elveszett. Az asszony gyertyát gyújtott, felseperte az egész házat. Mikor megtalálta, örvendezett, összehívta asszonytársait, nagy lakomát tartott. Így ünnepelte meg, hogy az elveszett pénzérme megkerült.

-  Ahogy az asszony, úgy Isten is mindent elkövet, hogy megkeressen bennünket. Nagyon drágák, fontosak vagyunk számára. A kilenc drakhma nem volt teljes, nem volt egész!

- Az igazi érték(ek)et nem lehet lemérni, kiszámítani, pontozni, osztályozni. A drakhmának nem önmagában volt az értéke, ahogy mi is értéktelenek vagyunk önmagunkban. Az értéket Krisztus adja, akinek teremtve lettünk. Isten azt nézi, hogy kivé lehetsz általa.

- A házban volt a pénzérme, de nem volt a helyén. A helyeden vagy? Ott vagy, ahol Isten látni akar téged? Mert ha nem, nem tudsz eszköz lenni az Ő kezében.

- Mást okolunk a boldogtalanságunkért, holott a hiba ott van, hogy nem vagyunk a helyünkön. - Sokan Isten közelében vannak, de nem a jelenlétében!  Csak fájdalomcsillapítást szeretnének, azért jönnek a templomba, gyülekezetbe. Egy kis örömet, békességet, felületes kezelést akarnak. De ez nem elég a változáshoz! Az csak úgy lehetséges, hogy ha engedelmeskednek Istennek.

- A érmén akkoriban az uralkodó képe volt. Rajtunk is Isten képe van. A fényes, tiszta pénzérme a földre került a porba, bepiszkolódott. A megszokás, a vallásosság pora ránk rakódik. Jól érezzük magunkat ott „lent”, megszokjuk, de ebben a helyzetben az isteni kép nem tud kiábrázolódni.

- Ez az asszony világosságot/gyertyát gyújtott. Isten elküldte a Fiát, Jézust, megvilágosítva ezzel földünket, rámutatva a mi életünk bűneire, hiányosságaira. Nézz fel Jézus keresztjére, ott a szabadulás!

- Seprűt is vett az asszony. Isten az igéjét használja, némely esetben betegséget, megpróbáltatást, mindezt azért, mert fontosak vagyunk számára.

- Isten ma este is keres bennünket. Engeded-e hogy megtaláljon?
- Ha megtalál, megtisztít, hogy az Ő képe ábrázolódjon ki rajtunk. Majd visszahelyez oda, ahol az igazi helyünk van.

 

 2015. március 08. (vasárnap):

Vasárnap délelőtt meglepetés vendégeink érkeztek Debrecenből, a Trinity Baptista Gyülekezetből. Ebben a közösségben szolgál ügyintéző lelkipásztorként Papp Dániel lelkipásztor testvérünk ősz óta. Rövid tanúságtételeikkel erősítettek bennünket.

Kelemen Sándor testvér Hágár és Izmael pusztai útjáról beszélt:
- A Hágár név vándort jelent. Mindannyian vándorok vagyunk, vándorlunk a fiatalkorból az időskorba, az egészségből a betegségbe stb....

- Ábrahám kenyeret és vizet adott Hágárnak és fiának, Izmaelnek a nagy útra, a pusztán való átkelésre. Felkészítette őket. Így készít fel Isten is bennünket erre a földi életre: adja számunkra az igét, az imádságot, a testvéri közösséget.

- Ám egy idő után elfogyott a vizük és a kenyerük. Életünk során a mi erőnk, türelmünk, nyugalmunk, szeretetünk is elfogy. Elfásulnak, „kihűlnek” az emberek.

- Hágár letette a gyermeket egy bokor alá. Így teszünk mi is. Amit eddig tettünk, most már nem tesszük, hanem elhagyjuk, letesszük, lemondunk a szolgálatról.

- Elment egy nyíllövésnyi távolságra. Nem messze. Ilyen „kis” távolságok lehetnek házastársak között, ember és Bibliája között, templomba járó emberek között, ember és Isten között. Itt nincs öröm, békesség, szeretet, csak sírás, keserűség.

- „Nem messze vagy az Isten országától!” Közel, de nem benne!

- Isten a gyermek sírását hallotta meg, nem Hágár kesergéseit. Isten nem néma, Ő élő és ható, meghallja, ha hozzá kiáltunk!

- Hágár megrettent, mikor meghallotta Isten szavát, mert tudta, hogy nincs a helyén. A probléma a szívében volt. Hágár csak a nehézséget látta, a pusztát, az éhes-szomjas gyermeket.

- Isten bátorította Hágárt, ahogy bennünket is! Vedd le a problémáról a szemedet, kelj fel és indulj! Nem könnyű elindulni, felállni. Az erőt Isten adja.

- Isten elmondja tervét, elmondja a célját. Ő tudja megnyitni a szemedet, ahogy Hágár szemét megnyitotta, hogy észre vegye a közelében lévő forrást.

- Odamenni Krisztushoz, a forráshoz, feltöltekezni és adni másoknak is belőle.

- Lehet a pusztában növekedni!

 

Vasárnap este a gyülekezetünk adott helyet a TELEK záróalkalmának. A hétvégén hazánkban szolgáló lelkimunkások röviden bizonyságot tettek hitükről, megtapasztalásaikról. Igét hirdetett Pardi Félix, zilahi lelkipásztor.

Elizeus jerikói csodatételéről beszélt, amikor az ártalmas víz egészségessé vált.
- Jerikó kellemes lakóhely volt, de vizei mérgezettek, ártalmasak voltak; a föld nem termett úgy, ahogy kellett volna. A terméketlenség okozója a víz volt. Aki ebből ivott, megbetegedett. Átkozott város volt (Józsué átkozta meg). Jerikó, olyan mint  a bűn. Szemre tetszetős, kívánatos, de mérgező. 

- A mai világban a bűn az oka a sok betegségnek, szenvedésnek.

- A jerikóbeli emberek Elizeust keresték fel kérésükkel. Azonnal mentek, mert nem tudták, hogy a próféta meddig marad a városukban. Csak olyan ember segíthetett rajtuk, aki kapcsolatban állt az Istennel. Lelki emberek ők. Bár lennének minél többen minden faluban, városban, akik településük gyógyulását keresnék.

- "Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van!" Kiváltság, amikor Isten szól. Jerikó népe élt ezzel a lehetőséggel.

- Az első lépés a gyógyulás felé egy parancs volt: Hozzanak egy új csészét és tegyenek bele sót! Engedelmeskedtek neki! Isten ma is ezt kéri, parancsolja, hogy azt a kicsit, amit kér tőled, megtedd. Erre azért van szükség, hogy meglássa, hogy mi van a szívedben.

- A só tartósít, jó ízt ad, tisztító hatása van.Olyan ez, mint Jézus vére, ami megtisztít minket minden bűntől.

- Az új csésze utal Jézus Krisztus tisztaságára. Korábban nem használták. Jézus bűn nélküli volt, nem volt benne bűn, ami beszennyezze. 

- Elizeus kiment  a forráshoz és belevetette a sót. A forrást, a probléma gyökerét kezeli. A szivet és nem a cselekedeteket kell kezelni, mert onnan indul ki minden.

- Egyedül Jézus adhat új szívet!

- Elizeus elmondja a város lakóinak, hogy a csodát Isten adta, ő csak eszköz volt. A dicsőséget az Úrnak adta. A gyógyulás Istentől jön, Ő a forrás.

- A csoda tartós lett, a vizek egészségesek, táplálóak lettek.