2014. szeptember 06. - TiBIT 2014 - Csüggedsz vagy reménykedsz?

Idén Berettyóújfaluban került megrendezésre a TiBIT (Tiszántúli Baptista Ifjúsági Találkozó). Közel 80 fiatal gyűlt össze - Hajdúböszörményből, Debrecenből, Biharugráról, Vásárosnaményből érkeztek - , hogy meghallgassa Mike Sámuel baptista lelkipásztort, aki Kecskemétről érkezett. A csüggedésről, depresszióról, krízisekről beszélt, de arról is, hogy a mélységből van kiút, Jézus Krisztuson keresztül.

 

A délelőtt folyamán Bemerítő János kríziséről beszélt, aki csalódott Jézusban:

- Életünk során sokszor kerülünk csüggesztő helyzetbe, de nem jó, ha ez tartóssá válik (depresszió). Sokszor elég egy kiadós alvás (a kipihentség állapota), hogy szebbnek lásd a világot, ne negatívan állj a dolgokhoz. A Sátán azt szeretné, hogy ez a csüggedt állapot tartóssá váljon, az Istennel való örömöt elveszítve csak vegetálj és élő halottként élj.

- Ma, ahol nagy a jólét (pl. Norvégiában) megfigyelhető, hogy felületesebbek az emberi kapcsolatok, kedélyjavító gyógyszerek szedéséhez folyamodnak, hogy az örömtelen állapotukból kimozduljanak. Úgy gondolják, hogy a teljes élet feltétele az, ha magamnak élek és magam körül forgolódok. Megvan mindenük, nincsenek anyagi gondjaik, mégsem boldogok.

- Az érzelmek jelzésértékűek lehetnek. Ilyen a fájdalom is. A fájdalom jelzi, hogy valami nincs rendben a szervezetben. A depresszió, a csüggedés azt jelzi számunkra, hogy elérhetetlenek a célok, amit kitűztünk magunk elé. Haragszunk Istenre, mert nem azt adta meg nekünk, amit mi akartunk megvalósítani. Az érzéseink azok, melyek visszajeleznek, hogy nem feltétlen jók a céljaink.

- Istennek az a célja az ő népével, hogy olyanná váljon, mint Jézus!
- Ha nagyon csüggedt vagy, folyamatosan vizsgáld meg a céljaidat. Isten szerintiek azok? Vagy csak a saját vágyaidat kergeted?

- Identitásod abban gyökerezzen, örömöd abban legyen, hogy „a neved fel van írva  a mennybe”! Ne a sikerekből, a vágyaid eléréséből táplálkozzon a békességed, hanem abból, aki vagy Krisztusban. Hamis céljaidat igazítsd Isten céljaihoz.

- Bemerítő János életében is volt egy krízishelyzet, amikor börtönbe zárták. Nem értette, miért nem menti meg őt Jézus? Rátelepedett a kétség, hogy valóban Jézus-e az Isten Fia? Életünkben lesznek krízisek, (el)csüggesztő helyzetek. Jánosnak volt egy elképzelése Jézusról, aki ítélő, önmegtagadó (aszkéta életet folytató), bosszúálló – a  rómaiakat meg fogja regulázni. Hamis elvárásai voltak Jézus felé (csalódott benne), ahogy nekünk is vannak ilyen téves elvárásaink és azért csüggedünk el.

- A lelki élet krízisei visznek előre. Ezek által fejlődünk.

- Ha most nagyon nehéz helyzetben vagy, nem az fog megtartani, amit te mondasz Jézusról, hanem az tart meg, amit Ő mond rólad!

 

A folytatásban Illés prófétáról beszélt, aki saját magában csalódott:

- A pogány Jézabel halálra üldözte, egyedül volt, ereje elfogyott, eljutott képességei határára, menekülni kényszerült, szeretett volna meghalni („Istenem, vedd el az életem!”). Mindannyian eljuthatunk képességeink határára: „elfogytam”, „kiégtem”, „elég volt”. Kimerülünk, kifáradunk, elcsüggedünk, menekülünk a valós/tudatos létből. Csalódunk magunkban.

- Illés a reménytelenség csapdájába esett, úgy gondolta, hogy visszafordíthatatlan, ami történt. Egyedül maradt, elveszítette a realitásérzékét, „nem jobb atyáinál”, értelmetlen a szolgálata.

- Sok lelkipásztor elmagányosodik, elerőtlenül, mert úgy gondolja, hogy magára maradt, nincs társa. Szükséges, hogy egy csapat álljon mellette, akik segítik.  

- Állandó negatív háború folytatása kimeríti az embert. A valami ellen való folytonos küzdelem megkeseríti az életet. Éppen ezért legyenek pozitív kihívásaid, küzdj valamiért!

- Nem életváltozás történt a zsidó emberekben, csupán hangulati megtérés. Kármel hegyén ujjongva mondták, hogy „Az Úr az Isten!”, később halálra keresték Illést.

- Ha el vagy csüggedve, vedd tudomásul, hogy vannak fizikai és szellemi korlátaid. Szükséged van másokra is!

- Identitásod ne abból táplálkozzon, hogy az elődeidhez képest milyen vagy. Ne hozzájuk mérd magad! Magadhoz képest fejlődj!

- Ne maradj egyedül! Legyen bizalmasod, akivel imádkozhatsz, beszélhetsz.

- Ne értékeld túl a magad szerepét, de ne is alacsonyítsd le magad!

- Isten tud kihozni a csüggedés mocsarából, és később ezzel együtt tud használni, hogy másokat csüggedt állapotukban segítsd.

 

A közösen elfogyasztott ebéd után lehetősége nyílt a résztvevőknek sportolni, illetve szeminárium beszélgetésen vehettek részt, amelyet Huli Sándor (Biharugra) és Papp Dániel, helyi lelkipásztorok vezettek.

 

Az esti evangélizáció elején bizonyságtételek hangzottak el: Nóra, aki gyülekezetünk tagja, mondta el, hogy habár nem hívő családban nőtt fel, de felnőttként mégis lehetett találkozása Istennel. Meghallotta hívó hangját, lerakta bűneit, elfogadta kegyelmét és megváltozhatott az élete, az értékrendje. Egy kecskeméti fiatalember is elmondta az élettörténetét, aki börtönben volt, de Istent megismerve elfogadta a váltságot, elkötelezte magát mellette. Szabadulva ma is lelkesen hirdeti, hogy Jézus az egyedüli Szabadító, Ő ma is mindenkit hív, vár és elfogad.

 

Sámuel testvér Isten országáról beszélt, ahol jelen van az igazság, a békesség, az öröm, a szeretet, az önkéntesség..... a Szentháromság kapcsolatra épül.

- Ez az ország itt e földön jelen lehet. Jelen lehet a gyülekezetben, a családban, de ugyanakkor a (váci) börtönben is. Isten országa mindig ott van, ahol Isten akarat valósul meg!

- Ahol Isten (országa) megjelenik, ott ütközik az igazság/világosság a hamis vallásossággal.

- A Sátán országa a félelemre épül. Leuralás, rettegés, kényszer jellemzi. A Sátán tolvaj, az a célja, hogy „öljön, lopjon és pusztítson”, kisemmizzen, kifosszon.

- Identitásodat csak Jézusban találhatod meg. Te az ő „fia/lánya” vagy!

- Szabad emberként jöttél ide vagy fogolyként? Szabad vagy, vagy megkötözött? Jézus azért jött, hogy a megkötözöttek láncait leoldja, a megsebzett sziveket begyógyítsa. Ő aki erre egyedül képes!
- Ne légy a Sátán „mobil-foglya”!