2014. március 7-9. - Evangélizáció és TELEK

Címkék: 

Ezen a hétvégén gyülekezetünk vendége volt ifj. Veress Ernő lelkipásztor, aki Szilágyballáról (Erdély) érkezett.

Március 7. (péntek):

Szolgálata elején Ernő testvér elmondta rövid bizonyságát arról, hogyan adta át életét Istennek, hogyan tapasztalta meg a vezetését a szolgálatra való elhívása során, hogyan adott neki hozzáillő feleséget, ajándékozta meg őket gyermekekkel.

Kétféle ember létezik: beteg és egészséges (aki korábban beteg volt, de meggyógyult). Isten az, aki meg tud gyógyítani. Ha Ő nem bocsátja meg a bűneinket, akkor halálra vagyunk ítélve.

Jézus érintése személyes, erőteljes és átformáló.

- Jézus érintése személyes: gyógyulásban csak az részesülhet, akit személyesen érint meg Jézus. Ezt megtapasztalhatta az a leprás beteg is, aki ettől az érintéstől tisztult meg. Jézus mindig elérhető, bármikor kész a hozzá forduló betegekkel foglalkozni.

- Jézus érintése erőteljes: erő árad ki belőle. Ennek hatására lett Simonból Péter, Jákóbból Izrael, Ábrámból Ábrahám, a gyilkos Mózesből Izrael népének a vezetője.

- Jézus érintése átformáló: ennek folyamán folyamatos változáson megy keresztül az ember, ez egy megszentelődési folyamat. Óriási a változás, óriási a különbség a régi (Isten érintése előtti) és az új (érintés utáni) élet között. Testi-lelki változás, gyógyulás történik ekkor.

„....az ő sebei árán gyógyultunk meg” – az Ő átszegzett, sebes kezével érint meg ma is, Ő az, aki szenvedett, vállalta a halált, eltörölve ezzel a mi bűneinket. Legyen ma is személyes találkozásod az Isten Fiával, gyógyító érintésével formálja át életed, legyen az újjá, gyógyulttá, tisztává.

 

Március 8. (szombat):

A délelőtt folyamán a tiszántúli és az erdélyi pásztorok gyülekezeti termünkben gyűltek össze, hogy előadást hallgassanak, beszélgessenek, megtapasztalásaikkal építsék-erősítsék egymást. A délelőtti alkalom ebéddel zárult.

Az este folyamán Veress testvér az örömről beszélt. Mindenkinek van olyan tevékenység az életében, ami örömet okoz. De ez csak időleges, világ szerinti öröm. Nekünk hívőknek más dolgok nyújtanak örömet: az Úr Jézushoz való tartozás, a bűnbocsánat, a kegyelem, az evangélium, a gyógyulás, az örök élet és a mennyország.

Isten tiszta, tartós, teljes örömet ad nekünk.

A tiszta örömöt szomorúság előzi meg. Az Isten szerinti megszomorodáson keresztül lehet eljutni az Isten szerinti örömre! Meg kell szomorodni, látva a bűneinket! Péter is így tett a tagadás után, és kezdhetett egy új életet. Nem lesz keresztény az olyan emberből, akinek nem fájnak a bűnei!

A Krisztus szerinti öröm tartós, mert nem lehet elvenni! A világ szerinti öröm hamar elmúlik, az ördögnek csak el kell vennie azt a forrást, ami örömöt okoz. Pál és Silás a börtönben is énekeltek, dicsérni tudták az Istent. „Aki kér, az kap!” „Ha van élelmünk és ruházatunk, akkor elégedjünk meg vele!” Azért tartós a hívő ember öröme, mert megelégszik azzal, amit az Isten ad neki.

Az Úr szerinti öröm teljes öröm: nem kell hozzátenni, nem kell kiegészíteni!

Van-e ilyen örömed? Vagy szomorúság van a szívedben? Vágysz még valami után? Tapasztald meg még ma az Isten adta tiszta, tartós, teljes örömet!

 

Március 9. (vasárnap):

Ezen a délelőttön Ernő testvér a Rómabeliekhez írt levél 7. rész 14-25. versek alapján szolgált köztünk. Elmondta, hogy a testi ember ki van szolgáltatva a bűnnek. A testi ember rabszolga, értéktelen az élete. A bűn uralkodik rajta, az uralja az akaratát. Nem azt teszi, amit akar, hanem a bűnös kívánságok irányítják. Megpróbál jót tenni, de nem tudja azt véghezvinni. Szeretne a testi ember szabadulni ebből az állapotból, de a bűn fogva tartja. Látja a hívő emberek életét, örömét, de saját magától nem sikerül kikerülnie ebből a helyzetből. Saját erőből lehetetlen! Kettősség jellemzi a testi embert: értelmével Istennek szolgálná, de testével a bűnnek szolgál. Az első alkalommal már elbukik, bűnt cselekszik, mert rab! Jellemző rá, hogy ő egy hétköznapi ember, de vasárnapi hívő. Nincs igazi megtérés, változás az életében! Ki adhat változást neki? Egyedül az Úr Jézus Krisztus, Ő az egyetlen Szabadító! Ő adhat új természetet és teljes szabadulást! Egyszer mindenki meghal és utána jön az ítélet. De Jézus a haláltól is meg tud szabadítani és meg fog az utolsó napon!

A lelki ember felszabadult az ítélet alól, boldog és nem uralja a halál és a bűn törvénye az életét. A jó cselekedetek cselekvésére érez kényszert és Lélek szerint jár.

 

Vasárnap délután is Veress testvér szólta közöttünk Isten Igéjét.
Jézus követése nyomorúsággal teli. „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem!” Fájdalom, szenvedés és nyomorúság vár ezen az úton. Az érzelmi elköteleződés nem elég, a lelkesedés sem. Fél szívvel, vagy csak egy darabig nem érdemes Jézust követni! Az Ő követése mindennél fontosabb! Fontosabb a rokonoknál, a családi eseményeknél. Ha hallod az Ő hívását, akkor azonnal indulj! Ne beszélj, ne tanácskozz senkivel! Légy engedelmes! Ne tégy úgy, mint Lót felesége! Légy kitartó, vissza ne fordulj, ne nosztalgiázz! Utáld meg a bűnt, mert az elválaszt Istentől! Hagyd ott, távolodj el „Sodomától”!
Jézus követésének 3 lépése:

- Első lépés, hogy fordíts hátat a világnak, a bűnös szenvedélyeknek!
- Második lépés, hogy lépj be a szoros kapun! Ez visz az életre! Hagyd kívül a bűneidet, és felszabadulva kövesd Jézust.

- Harmadik lépés, hogy légy hű mindhalálig! Egy egy folyamat. Ha mindvégig kitartasz, üdvözülsz és elnyered az élet koronáját.

Mikor van itt az ideje, hogy Jézust kövesd? Akkor, amikor Ő hív téged! Ha ma este, akkor ma este!

Az evangélizációs alkalmak során megújulásokról, gyógyulásokról, megváltozott életekről hallhattunk bizonyságokat. Dicsőség mindezért Istennek!