2014. május 18. - A tóalmási Élet Szava Bibliaiskola (World Of Life) munkatársainak szolgálata

Paul Weaver az Élet Szava Bibliaiskola igazgatója, feleségével, Jill-lel érkezett gyülekezetünkbe. 10 éve élnek Magyarországon, a Pest megyei Tóalmáson. A tolmácsolás szolgálatát Rákossy Mónika végezte, aki az alapítvány munkatársa, a Lányiskola vezetője.

Vasárnap délelőtt az imaórai buzdítás után Paul testvér tanító jellegű szolgálatát hallgathattuk meg a Zsidókhoz írt levél 2. részéből. Délelőtt és kora délután arról beszélt, hogy miért lett Isten emberré.

A Zsidókhoz írt levél szerzője a Rómában élő, üldözött zsidó keresztényeknek írt, akiktől a kormány elvette, elkobozta mindenüket a hitük miatt. A nem hívő zsidók (júdeaizmus hívei) és a római pogányok egyaránt üldözték őket. Nagy volt a kísértés, hogy a kormány által engedélyezett  júdeaizmushoz visszatérjenek, elhagyva a hitüket.

A levél fő üzenete: Álljatok szilárdan az üldöztetések ellenére is!

 

8 ok, hogy miért lett Isten emberré:
1. Hogy betöltse Isten célját az emberiséggel:

Tulajdonságaink (logika, tudás, érzelmek) és funkciónk hasonló az Istenhez, hiszen  Ő a saját képmására teremtette az embert, hogy uralja a földet és irányítsa azt. Ádám és Éva feladata is ez volt, de elbuktak a bűn miatt, így nem tölthették be azt a célt, amire Isten teremtette őket. A bűn bejött a világba és ezáltal a halál is.

Hogy megmentse a bukott világot, a bukott embereket, Jézus egy rövid időre kisebbé lett még az angyaloknál is, hogy küldetését betöltve helyreállítsa a teremtést a bűneset előtti helyzetre. Feladatát elvégezte, de a helyreállítás csak az 1000 éves béke idején lesz meg, amikor az igazság és békesség fog uralkodni.

 

2. Hogy a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált:

A tökéletes Főpap, a tökéletes áldozat Jézus volt. Az Ő golgotán kifolyt vére elég a világ bűneiért. Kifizette az árat, „elvégeztetett”! De csak azoké, akik hisznek és elfogadják ezt az ingyen ajándékot, belátva, hogy kegyelemre szoruló bűnösek. Sajnos nem minden ember fogadja ezt el!
A tökéletes dicsőség, közösség helyét elhagyva jött le a földre Jézus, akinek a legnehezebb a golgotai kereszt volt, ahol megtapasztalta azt, amit korábban még sosem, az Istentől való elhagyatottság állapotát. Hiszen a tökéletes, szent Isten nem tudott közösséget vállalni a világ bűneit magára vevő Jézussal.

3. Hogy számtalan fiát vezesse dicsőségre:

”Az Isten Fia emberré lett azért, hogy lehetővé tegye az embernek azt, hogy Isten fiává legyen!” C. S. Lewis

Jézus meg akarja osztani a dicsőségét velünk, azt akarja, hogy Isten fiai legyünk.

 

Jézus nem szégyell Téged! Szégyellnie kellene minket, minden oka meg lenne erre, mégsem teszi! Jézus büszke ránk, örömmel nevez fiainak!

Te hányszor szégyellted, hogy keresztény vagy?

 

4. Hogy halála által megsemmisítse magát a halált (az ördögöt):

Tökéletes életet élt, meghalt, eltemették, de harmadnapra feltámadt és legyőzte a halál hatalmát. Jézus emberré lett, hogy legyőzze a halált, az ördögöt, aki behozta a bűnt a világba.

A halál lelki elválasztottság, de Jézus által ember és Isten közötti elválasztottság helyreállt.

 

5. Hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak:

Emberek rettegnek, hogy a halál után mi vár rájuk. Azzal nyugtatják magukat, hogy jobbak, mint a többi ember és reménykednek, hogy jó életük miatt a mennybe jutnak.

Jézus legyőzte a halálfélelmet is. Első zsengeként feltámadt a halálból, így nekünk is reménységünk van afelől, hogy halálunk után találkozunk Jézussal a mennyben. Így nincs okunk a félelemre! A jövőnk biztonságban van!

„Ez a föld elmúlik. A menny már közeleg. Ez az én csodálatos napom!” D. L. Moody
A halál egy csodálatos örökkévalóság kezdete!

 

6.  Mert mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez:

Jézus törődik veled, érdekli a fájdalmad, azért lett emberré, hogy megértse a mi helyzetünket, érzéseinket. Jézus örökkévaló Főpap, minden kísértéssel szembenézett, de nem bukott el, bűntelen maradt. Szenvedett, így nehéz helyzeteinkben is törődik velünk, átérzi fájdalmunkat (ahogy átérezte Mária és Márta fájdalmát testvérük, Lázár elvesztése miatt).

 

7. Hogy irgalmas és hű Főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért:

Jézus tökéletes, hibátlan Bárányként a saját vérét mutatta be áldozatul, ami nem időszakos volt, mint a korábbi áldozatok.

Minden egyes alkalommal, amikor a bűnt választjuk, kisebbítjük Jézus áldozatát és helyette a magunk pillanatnyi örömét, gyönyörét választjuk. Isten emberré lett, hogy engesztelést szerezzen, hogy kifizesse a bűneink árát.

 

8. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek:

Jézus tökéletes Isten és tökéletes ember volt. Mindenféle kísértéssel szembe tudott nézni és győzni tudott, bűntelen maradt és ezért Ő a tökéletes Főpap! Együttérző, törődő Jézusunk van! Nem engedi, hogy elbukj, megmutatja  a kivezető utat, szabadulást ad a kísértésből!