2013. február 15-17. - „Tél végi” evangélizációs hétvége

Ismét evangélizációs hétvégét tartott a gyülekezetünk. A meghívott lelkipásztor Karancsi Csaba volt, aki Újfehértóról érkezett feleségével.

A hétvége mottója: Ne hagyd elmenni Jézust!

A péntek esti igei gondolat címe: Magányosan a tömegben!
Egy asszony, aki már 12 éve beteg volt és nem reménykedhetett a gyógyulásban, hittel megérintette Jézust és azonnal meggyógyult! Jézus ma is itt van. Ne engedd elmenni úgy, hogy nem érinted meg őt! Ő most is kész rá, hogy meggyógyítsa életed és megbocsásson neked!

Ezen az estén a berettyóújfalui fúvószenekar szolgált és tanúságtételek hangzottak el.
 

A szombat esti igehirdetés mottója: Magányosan a nyomorúságban!
Bartimeus, úgy lett nyomorult, hogy elveszítette a látását. Az út szélén ülve koldult. Egy nap Jézus ment keresztül azon az úton, nagy tömeg kísérte. Megmondták Bartimeusnak, hogy a názáreti Jézus jön erre. Mire Ő, semmit nem tétovázva kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Bár rászóltak, de ő annál inkább kiáltozott, mint aki egy utolsó esélyt kapott a gyógyulásra! Jézus elé vitték, aki a vak kérését teljesítve visszaadta a szeme világát és így újra látott! Ha lehetne egy kívánságod, attól, akinek van hatalma még ma is bármit megtenni vagy helyreállítani, mit kérnél vissza?
Kiálts Jézushoz! Van esélyed!

A berettyóújfalui énekkar szolgált ezen az estén és bizonyságtételek hangzottak el a gyülekezet részéről.
 

A vasárnap délelőtti igei gondolat címe: Magányosan a hitetlenségben!
A feltámadás tényét még ma is kételkedve fogadják az emberek. Így volt ezzel Tamás is, Jézus egyik tanítványa. Nem tudott hinni addig, míg meg nem látta a feltámadott Jézust és meg nem érintette a sebeit. Ma sem láthatjuk Jézus Krisztust, csak hihetjük, hogy ő él. Mert az a boldog ember, aki ugyan testi szemeivel nem látja őt, de elhiszi, hogy Krisztus ma is él.

Egy újfehértói édesanya tett bizonyságot arról, hogy Istenbe vetett hittel vállalták 7 gyermeküket és megtapasztalták az isteni gondviselést, ahogy napról-napra betölti a szükségeiket.

 

A vasárnap esti igehirdetés mottója: Magányosan a kereszten!
Szenvedéseinkben sokszor egyedül vagyunk, mint ahogy Jézus is egyedül maradt a kereszten. Még saját Atyja is elhagyta őt! Nekünk ettől nem kell félni, mert Jézus kibékítette az Istent az emberrel azzal, hogy vállalta a szenvedést és a kereszthalált a mi bűneinkért. Így mi már nem lehetünk magányosak nyomorúságunkban, mert Jézus átélte a teljes magányt, emberektől és Istentől elhagyatva. Ezért együtt tud érezni velünk és megindul a szíve rajtunk. Ha hittel hívod őt szenvedéseidben, magányodban, akkor Ő veled lesz megerősít és megvigasztal!

A vendég testvérek zenei, prózai szolgálata és bizonyságtétele zárta az alkalmat.

Nagy örömünkre több személy is volt, aki jelezte, hogy szeretné Jézus Krisztust megismerni, (hittel) elfogadni és a szívébe behívni.