2012. november 09-11. - „Őszi” evangélizációs hétvége

A hétvége meghívott lelkipásztora Veress Efraim volt, aki Érszőllősről (Erdélyből) érkezett.

A péntek esti alapige a vak Bartimeus története volt, a Márk evangéliumából.
A vak koldust Jézus gyógyította meg, aki így ismét látott. Istennek terve volt Bartimeussal, ahogy veled is terve van. Nem véletlen, hogy Jézus pont akkor ment arra és találkoztak! Életünkben semmi sincs véletlen, Isten mindenről tud!
Ádámot és Évát a Kísértő tőrbe csalta, a bűnnel megfertőzte, és így elveszítette az ember a látását. Addig Istennel szoros kapcsolatban volt, de ettől fogva ez megszűnt. Csak akkor tud helyreállni, ha Isten megnyitja az ember szemét.
Bartimeus fülével, hallásával nem volt baj, így meghallhatta, hogy Jézus ott megy el. Hallott a gyógyításairól, csodáiról. Elhitte, amit sosem látott. Hittel kiáltott Jézushoz!
Jézus meghallja a te hangod is, ha hittel hozzá kiáltasz! Csak Ő tud rajtad segíteni, senki más! Ő tudja megoldani a bűn és halál kérdését: a bűn kérdését azzal, hogy megbocsátja azt, a halál kérdését azzal, hogy örök életet ad.

Ezen az estén a zenei szolgálatot a berettyóújfalui fúvószenekar végezte, szólóének, bizonyságtételek hangzottak el.
 

A szombat esti igehirdetés Zákeusról szólt, aki alacsony termetű fővámszedő volt és Jerikóban lakott. Hallott Jézusról, hogy a városán fog keresztülmenni. Magas beosztásával nem törődve, felmászott egy fügefára, hogy az ott elmenő Jézust meglássa. Ám Jézus megállt a fa alatt és lehívta Zákeust, nála vacsorázott és a fővámszedő megtért.
Zákeus nem kapaszkodott a fa ágaiba, nem gondolkodott, hanem Jézus első hívására engedelmeskedett. Befogadta először a házába, majd a szívébe is. Értékrendje, gondokodásmódja megváltozott, nem a pénz és a vagyonszerzés volt már az első az életében, hanem örömmel tudott jó cselekedni, adni. És ez láthatóvá vált mindenki számára a városban. Ha valaki Jézushoz tér, elfogadja Megváltójának, megváltozik és ezt mindenki meglátja.
Saját erejéből nem képes senki megváltozni, ez csak Jézussal sikerülhet.
Jézus szereti a bűnöst! Jézus könyörülettel, szeretettel fordult a kitagadott, népét eláruló Zákeushoz, aki ezt a szeretetet tapasztalva tért meg.

Az újfalui ifjúság énekekkel, bizonyságtételekkel szolgált az este folyamán.
 

A vasárnap délutáni alapige a Ráháb története volt, a Zsidókhoz írt levélben van megírva.
Ráháb egy parázna nő volt, aki Jerikóban élt. Hallott a zsidók Istenéről, az általa véghezvitt csodákról. Jerikó városát Isten a zsidóknak adta, akik úgy mentek a csatába, hogy biztosak voltak a győzelemükbe. Előtte kémeket küldtek ki, hogy az elfoglalandó várost megnézzék. A kémeket Ráháb rejtette el, aki tudta, hogy a városa hamarosan el fog pusztulni, mert hitte, hogy az Isten képes erre. Cserébe azt kérte, hogy ő és a családja ne vesszen el. A város elpusztult, de ők megmenekültek.
Mikor nehézségekben van az ember, nincs öröme, nagyobbnak látja a problémát, mint Istent.
Higgy, és az akadályok eltűnnek! Higgy, és amit Isten megígért a tiéd lesz! A hitetlenség, a gyengeség, az engedetlenség akadályozza meg azt, hogy amit Isten megígért, az beteljesüljön!
El akarod kerülni az utolsó ítéletet? Higgy Jézusban, és megmenekülsz!! Higgy Jézusban és üdvözülsz! A hit egyet jelent az engedelmességgel!
Ráháb elkerülte az ítéletet, de nem azért, mert jobb volt, mint a többi jerikói, hanem, mert hitt! Hit által van a megmaradás!
A bemerítkezés nem üdvösség, hanem engedelmesség kérdése!

A gyülekezet énekkarának énekei, tanúságtételek hangzottak el.