Az énekkar története

A magyarországi Baptista Misszióra jellemző volt, hogy ahol gyülekezetek alakultak, ott szinte egyik napról a másikra alakultak az énekkarok is. A maga idejében ez nagy feltűnést keltett egyházi és világi körökben egyaránt. Annál is inkább, mert nem voltak szakképzett zenei vezetők. Leginkább maguk az igehirdetők végezték, úgy a szervező, mint a betanító munkát. Az első harmónista szakképzett zenetanár volt. Néhány évig járt imaházba de soha nem lett baptista. Azonban Ő képezte ki harmónium játékra Szabadi F. Gusztáv testvért, aki tovább adta másoknak. Az első énekkar Berettyóújfaluban 1891-ben alakult meg. Valószínű, hogy egy szólamban énekeltek. Ez az időszak 1904. november 10-ig húzódott. Közben azért ment a munka: pl. 1900. október 14-én Cseh István testvért az énekkar vezetésével bízták meg. 1904. november 10-én került sor a négyhangú éneklés komoly megszervezésére.

Kenyeres Mihályt választották meg a gyülekezet énekkarvezetőjének. 1904. december 15- től 1905. február végéig Kenyeres testvér Hajdúböszörményben harmónium tanfolyamon vett részt. Ezután döntött a gyülekezet a harmónium megvételéről, mely 406 koronába került.

1905. február 9-én lett újjászervezve az énekkar.

A négy hangra éneklő énekkar alapító tagjai a következők voltak: Molnár Margit, Lisztes Mária, Jámbor Erzsébet, Mózes Mária, Veress Erzsébet, Bagosi Julianna, Hajdú Zsuzsanna, Nagy Julianna, Pikó Julianna, Szűcs Zsuzsanna, Nagy Ágnes, Tóth Mária, Szabó Zsuzsanna, Háló Andrásné, Lisztes János, Szabó Mátyás, Molnár János, Szántó András, Balázs András, Ökrös István, ifj. Lisztes János, és Kenyeres Mihály karmester.

Az énekkar ünnepélyes megnyitóján Lisztes András testvér, buzdításul a következőket mondta: „Ha Isten megajándékozott ép nyelvvel, és hangokkal, azokkal szolgáljunk a mi Teremtőnk és Megváltónk dicséretére és embertársaink megmentésére. Ha ezt nem tesszük hálátlanok, leszünk Megváltónk és Mennyei Atyánk iránt.”

Az énekkar megválasztotta elnökének Lisztes Andrást, akinek kötelessége volt az énektanulás előtt az Úrtól áldást kérni, záradékul a Bibliából néhány verset felolvasni, és imádkozni. Elnökhelyettes Molnár János, pénztáros Nyúzó Mihály testvér.
1913. január 15-én a gyülekezet zárt órát tartott, aminek egyetlen célja az énekkar újjászervezése volt. A berettyóújfalui gyülekezet meghívta Kisbáród községből Brumár Mihály testvért, mint karmestert, azzal a céllal, hogy az énekkart ismét hívja életre. Karmesternek meg lettek választva: Szántó Mihály, Kenyő István, és id. Lisztes Sándor testvérek. A továbbiakban, eddigi tudomásunk szerint, az énekkart újonnan nem kellett szervezni és Istennek hála mind eddig működik immár 89 éve.

Megemlítjük még azoknak a neveit, akik a majd kilenc évtized alatt az énekkar vezetői voltak: Kovács Imre 1921. szeptember 05-ig, Ráduly László, aki mellett id. Lisztes Sándor segített, és még az akkor fokozatosan bekapcsolódó fiatalok, úgy mint Veress Imre, Bodnár János, akik karvezetői tanfolyamot is végeztek Budapesten, valamint Juhász Sándor és Török Sándor.

A harmóniumozás feladatát is a karvezetők látták el. Közben Szólák László testvér is bekapcsolódott a munkába. Ráduly testvér 1929-ben meghalt, Szólák testvér elköltözött. Ez nagy veszteség volt az énekkar vezetését illetően, de a fiatalok ekkorra szereztek annyi gyakorlatot, hogy az énekkar ügyét tovább vigyék. 1930-35 között Juhász Sándor volt a karmester, akinek Török Sándor testvér segített. Miután ők is mindketten elkerültek Budapestre, 1935-38 között Mészáros Lajos lelkipásztor vette át az énekkar irányítását, segítő társai voltak Somogyi Pál és Szalai Sándor, akik itt töltötték katona idejüket. 1938-től hazajött Pestről Török Sándor testvér és őt bízta meg a gyülekezet az énekkar vezetésével. Ifj. Lisztes Sándor kisegítő karvezető volt. A háború után Szűcs Sándor vette át az irányítást 1948-ig. 1948-től Ráduly Emil lett a karvezető. 1950-es évek elején Tóth Gyula vette át a szolgálatot. Tóth testvér több mint 13 évig irányította az énekkart Török Sándor testvérrel együtt. Majd 1963-65-ig Buzás János vezeti az énekkart. 1965-től 1977-ig Lisztes Tibor és Tóth Gyula vezette az énekkart. Napjainkban Lisztes Tibor az énekkar vezetője már 37 éve. Az énekkarunk folyamatosan szolgál helyben és körzetben. Volt egy-két vendég szolgálatunk is, amikor elkísértük akkori lelkipásztorunkat.

Jelenleg az énekkar létszáma 30 fő. Ebből állandó szolgálók 20 fő. Különösen a szoprán és alt létszáma változó a kismamák miatt. Örvendetes viszont a képzett fiatalok beépülése. Ezért, és egyéb gyülekezeti létszám növekedése miatt is.

A történeti áttekintés A Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 125 éves történelme című könyvéből származik, ami 2002-ben lett kiadva.

Jelenleg az énekkari szolgálatok szünetelnek. (2017)